BLI INVOLVERT

FRIVILLIG I NORGE

FRIVILLIG I NORGE

Du kan hjelpe til med å gi evangeliet til unådde folkegrupper ved å hjelpe arbeidet i NTM Norge. Vi trenger folk med ekspertise innen skatt, juridisk rådgivning, barnevern, skole, o.l.

LUFTFART

LUFTFART

Piloter, flymekanikere og andre med en bakgrunn i luftfart kan være med å bringe evangeliet til de som aldri har hørt. New Tribes Mission Aviation hjelper gjennom å tilby trygg og effektiv lufttransport for misjonærene.

VI TRENGER LÆRERE

VI TRENGER LÆRERE

Du vet allerede at å undervise i utlandet vil berike deg og utvikle karrieren din. Men å undervise misjonærbarn gjør det enda mer givende.

OPPLEV

OPPLEV

På våre kortidsturer kan du være med å investere livet ditt – slik at andre kan få en mulighet de ellers kanskje aldri ville fått. Les mer om turer til våre arbeid.

BRUK DIN UTDANNING

BRUK DIN UTDANNING

Bruk din yrkeserfaring til å utvide evangeliets rekkevidde til alle folkegrupper. Vårt tilbud om en korttidstjeneste kobler din yrkesbakgrunn og nådegaver med en tjeneste i misjon.

BLI EN MEDARBEIDER

BLI EN MEDARBEIDER

Muligheten til å høre om Jesus Kristus er fremdeles utenfor rekkevidde for mange folkegrupper. Ønsker du å gå inn i en langtidstjeneste for å gjøre noe med dette, vil vi gjerne hjelpe deg.

Er dette veien for deg?

Klar, ferdig …GÅ!

Utfordringene som ligger foran krever forberedelser. Få utdanningen du trenger for å kunne øke evangeliets rekkevidde slik at det når verden minst nådde folkegrupper.

 

Hvorfor velge Ethnos360?

De aller fleste misjonærer er tilknyttet en organisasjon som står som utsendere. Hvordan skal menigheten din velge mellom dem? Her er noen grunner som kanskje vil føre til at du vil vurdere Ethnos360.

 

Frykt ikke

Det er helt normalt å oppleve bekymringer rundt det å bli en misjonær. Men Gud sier ‘Frykt ikke’.

nc-dorm-260x110

 

Bibelskole

Ethnos360 sin Bibelskole er både personlig og praktisk. I en internasjonal studentgruppe vil du oppleve et rikt og spennende miljø hvor vennskap blir formet i en uformell atmosfære med sport, aktiviteter og godt fellesskap.

Les mer om Bibelskolen

Misjonsutdanning

Ethnos360 sin ettårige utdanning innen interkulturell kommunikasjon vil forberede deg på å bli en del av et team som planter menigheter blant verdens minst nådde folkegrupper.

Les mer om misjonsutdanningen

Left Menu Icon