KVALIFIKASJONER

Faglig

Personlig

 • Visshet om frelse ved tro på Jesus Kristus
 • I enighet med NTM sin lære
 • Ønske om å delta i et teamarbeid hvor målet er å nå unådde folkegrupper med Evangeliet
 • Moralsk liv og vitnesbyrd med gode referanser
 • En personlig livsstil uten ødeleggende oppførsel som misbruk av rusmiddel eller bruk av pornografi
 • Engasjement i en lokal forsamling og støtte fra ledelsen der
 • Ingen skilsmisse eller gjengifte etter at du ble en kristen
 • Ingen utestående studielån eller forbukslån
 • God fysisk, emosjonell og mental helse
 • Vilje til å stole på Gud når det gjelder økonomiske og materielle behov
 • Vilje til å binde seg til langtidstjeneste

Begynn på prosessen i dag

Fyll ut et foreløpig spørreskjema på nett. (IKKE FERDIG)

Dersom du har flere spørsmål kan du sende oss en e-post.

Left Menu Icon