PROSESSEN

Prosessen for å bli misjonær i fulltidstjeneste

 1. Før du søker
  • Fullfør forberedende spørreskjema. (IKKE FERDIG)
  • En representant fra NTM Norge vil hjelpe deg i å finne ut hvor og når du kan begynne NTMs utdanning, og vil gi deg veiledning i denne prosessen.
  • Du bør rådføre deg med ledelsen i din lokale forsamling.
 2. Søknad
  • Fullfør søknadsprosessen (dette tar rundt fire til seks uker).
 3. Utdanning
  • Varigheten på utdanningen kommer an på om du allerede har Bibelskoleutdanning, og også om du velger å ta påbygning med lingvistikk. Utdanninger tar fra 1-3 år. Les mer om NTMs misjonsutdanning.
 4. Medlemskap
  • Når du har fullført og bestått utdaninngen din, vil NTM Norge vurdere om du kan bli tatt opp som fulltidsmedlem i New Tribes Mission. Medlemskap er ikke garantert for alle som fullfører utdanningen, men det er vårt mål at alle de som fullfører utdanningen er kvalifisert og klar for tjeneste med NTM.
 5. Forberedelser før utreise
  • Bestille pass, søke om visum og få nødvendige vaksinasjoner.
  • Søke om frivillig medlemskap i folketrygden (dersom du skal studere mer enn 2 år i utlandet før utreise kan det være nødvendig å søke om dette før studiestart).
  • Brukt tid i din lokale menighet og andre som vil støtte deg gjennom forbønn og økonomiske midler. Du er selv ansvarlig for å dekke utgifter til reise, måndedlige bo- og leveutgifter, forsikringer og noen administrative utgifter.
 6. Orientering på misjonsfeltet
  • Når du ankommer landet du skal arbeide i, må du lære hovedspråket, bli kjent med landets kultur og lære om hvordan NTM arbeider der.
 7. Tjeneste
  • Etter orienteringen vil du i samarbeid med ledelsen i NTM finne et nytt eller eksisterende arbeid som du kan ta del i.
   I de fleste tilfeller har misjonærer et hjemmeopphold på ett år etter fire års tjeneste.
Left Menu Icon