SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor er det mulig å ha en tjeneste med NTM?

Du vil finne muligheter til tjeneste på alle de stedene hvor NTM har misjonærer: Latinamerika, Afrika, Stillehavsasia og Australia. Det er stor forskjell på disse stedene: fra isolerte jungler til travle storbyer, solvarme kystområder til kjølige høyfjellsområder og frodige regnskoger til åpne sletter. Klimaet varierer i like stor grad. I de fleste områder vil du finne praktfulle landskap og natur. Alle områdene vil gi deg mange muligheter til å bli beriket av den lokale kulturen.

Kan du fortelle meg mer om utdanningen i NTM?

Les mer om Bibel- og misjonsutdanningen.

Hvordan blir tjenesten til misjonærene finansiert?

Misjonærer i NTM er ikke lønnet. De ser til Herren for å møte deres økonomiske behov, i visshet om at Gud møter behovene til dem som er i Hans tjeneste først og fremst gjennom sine barn.

New Tribes Mission tilbyr misjonærer opplæring i å utvikle godt og effektitvt økonomisk samarbeid med støttespillere hjemme.

Hva er rollen til en kone som misjonær i NTM?

NTM ser på familien som en viktig del av tjenesten. En viktig del av tjenesten til misjonærene er å være et forbilde i et lokalsamfunn ved at de lever ut det de tror på i måten de fungerer på som familie. Foreldre må be om Guds visdom i å finne den rette balansen mellom tjenesten og ansvaret de har som foreldre.

NTM forventer engasjement fra både ektemenn og koner i tjenesten. Men hvordan denne tjenesten er rent praktisk vil variere og er avgengig av den enkelte families behov og situasjon.

Hva slags skoletilbud er tilgjengelige for barna mine?

New Tribes Mission arbeider for å hjelpe foreldre til å sikre sine barn en god skolegang på høyde med de standarder som eksisterer i deres hjemland. Tilgjengeligheten på skoletilbud varierer fra sted til sted.

Mer enn en tredjedel av barna til medlemmene i NTM får hjemmeundervisning. Vi støtter aktivt foreldre som har hjemmeundervisning, og tilbyr utdannede lærere som kan støtte foreldre der dette er mulig.

Over 25% av barna går på skoler som er drevet av NTM mens de bor hos sine foreldre. Omtrent 10% går på internatskoler, og ca. 10% går på skoler som er drevet i samarbeid mellom flere misjonsorganisasjoner.

Omtrent en av fem barn er i andre skolesituasjoner, som f.eks. skole i hjemlandet, offentlige skoler, privatskoler eller får fjærnundervisning.

I norge er Globalskolen en flott og gratis ressurs som er tilgjengelig på nett. Mer informasjon om Globalskolen.

Hva om jeg har en problematisk fortid?

Ved Guds nåde, ved at vi underordner oss Den Hellige Ånds gjerning i våre liv, så blir vi over tid forvandlet til vår Herre Jesu Kristi bilde. Du vil få personlig oppfølging fra NTM for å vurdere om du er klar til å begynne utdanningen i NTM.

Hva om jeg har gjeld?

Som hovedregel må alle søkere til misjonsutdanningen være gjeldfrie. Vi vurderer likevel hver enkelt situasjon når det gjelder boliglån, billån og din evne til å kunne håndtere disse mens du er i utdanningen. Forretningsavtaler, eiendomsspørsmål og lignende ting som gjelder din personlige økonomi må være tatt hånd om på forsvarlig måte før man begynner på utdanningen.

Hva om jeg er skilt og/eller gjengift?

Ektepar med skilsmissebakgrunn vil bli vurdert for tjeneste i NTM dersom skilsmissen og gjengifte skjedde før de ble frelst.

En enslig person med skilsmissebagrunn vil bli vurdert for tjeneste i NTM dersom skilsmissen skjedde før de ble frelst.

Hvordan kommer jeg i gang?

Fyll ut et forberedende spørreskjema på nett. (IKKE FERDIG)

Dersom du har flere spørsmål kan du sende oss en e-post.

Left Menu Icon