PROSESSEN

Prosessen for å bli assosiert medlem

 1. Før du søker
  • Fullfør forberedende spørreskjema. (IKKE FERDIG)
  • En representant fra NTM Norge vil hjelpe deg i å finne ut hvor og når du kan begynne NTMs utdanning, og vil gi deg veiledning i denne prosessen.
  • Du bør rådføre deg med ledelsen i din lokale forsamling.
 2. Søknad
  • Fullfør søknadsprosessen (dette tar rundt fire til seks uker).
 3. Godkjennelse
  • NTM Norge vil gå igjennom søknaden din. På samme måte som når du søker på en stilling så må du oppfylle visse krav. Men vi ønsker at du skal kunne bli godkjent, og vil hjelpe deg med dette.
 4. Forberedelser før utreise
  • Bestille pass, søke om visum og få nødvendige vaksinasjoner.
  • Søke om frivillig medlemskap i folketrygden
  • Brukt tid i din lokale menighet og andre som vil støtte deg gjennom forbønn og økonomiske midler. Du er selv ansvarlig for å dekke utgifter til reise, måndedlige bo- og leveutgifter, forsikringer og noen administrative utgifter.
 5. Orientering
  • Forberedeg for PFO (Pre-Field Orientation) ved å lese gjennom det du har fått tilsendt og gjennomføre studieprosjekt tilpasset arbeidet du skal inn i.
  • Delta på orienteringen i NTM UK (PFO).
 6. Tjeneste
  • Assosierte medlemmer kan arbeide i NTM fra 6 mndr til fire år. I de fleste land vil du bli bedt om å ankomme landet mindt 2 uker før arbeidet ditt skal begynne.
 7. Videre tjeneste
  • Dersom du fullfører fire års tjeneste og ønsker å holde frem i arbeidet, så er det mulig dersom du får anbefalinger fra NTMs ledelse på misjonsfeltet. Dette valget må tas i samarbeid med din menighet, NTMs ledelse i landet du arbeider i og NTM Norge. Du kan også velge å ta NTMs misjonsutdanning og vende tilbake som fulltidsmisjonær.
Left Menu Icon