FRIVILLIG I NORGE

volunteer

 

Din hjelp har stor betydning.

Du kan ha en rolle i Ethnos 360 sitt globale menighetsplantingsarbeid gjennom å dele av din ekspertise eller tid.

Behov i Ethnos360

Juridisk rådgivning. Er du advokat eller har en bakgrunn innen jus? Er du villig til å tilby rådgivning og være tilgjengelig per e-post eller telefon? Vi har behov for kontaktpersoner som kan bistå med hjelp innenfor flere områder. Ta kontakt dersom du er villig til å bli med på teamet!

Skatt og regnskap. Dersom du arbeider i skattevesenet eller med regnskap kan du være til stor hjelp for vårt arbeid på hjemmefronten. Du kan også være til stor hjelp for våre misjonærer i utlandet når skattespørsmål kommer opp.

Folketrygden. Dersom du arbeider i folketrygden kan du være en verdifull kontaktperson for oss. Gode råd og veiledning i spørsmål angående helseforsikring, medlemskap, pensjon og lignende ville være til stor hjelp.

Barnevern. Din erfaring fra arbeid i barnevern kan være med og hjelpe oss i arbeidet.

Skole og utdanning. Er du villig til å dele av din erfaring fra norsk skole? Spesielt dersom du har erfaring fra undervisning i utlandet ønsker vi å komme i kontakt med deg.

UD. Arbeider du i Utenrikstjenesten eller har en bakgrunn der, vil du kunne være til uvurderlig hjelp for oss i vårt arbeid med risikoanalyse og krisehåndtering. Ta kontakt dersom du ønsker å bruke din erfaring til å hjelpe oss med å gi Evangeliet til verdens minst nådde folkegrupper.

Medisin og helse. Våre misjonærer arbeider i områder hvor de ikke har tilgang til akutt nødhjelp slik som vi er vant til. Er du lege eller helsearbeider og har anledning til å være tilgjengelig for våre misjonærer? Komme med råd når det gjelder medisin, behandlingsmetoder, o.l.? (Erfaring med tropiske sykdommer er en stor fordel)

Ønsker du å hjelpe til? Men er usikker på om der er behov som du kan møte? Misjonsarbeid er mer allsidig enn de fleste tror. Ta kontakt med oss for å høre om du kan være med å møte et behov i hjemmearbeidet.

NTM har kontorer i flere Europeiske land hvor nordmenn kan være med og møte aktuelle behov. Dersom du skal arbeide som frivillig utenfor Norge må du bli assosiert medlem.

Ethnos360 sin Bibel- og misjonsskole.

Ethnos360 sin europeiske Bibel- og misjonsskole ligger i Lincolnshire, England. De har flere behov som kanskje du kan være med og møte.

Hva slags arbeid? Vaktmester, IT, regnskap, matlaging, grafisk design, engelsklærer, barnearbeider, o.l. er arbeid som kan være aktuelt.

Ta kontakt for å finne ut hva behovene er akkurat nå.

Left Menu Icon