LUFTFART

Piloter, flymekanikere og andre med en bakgrunn i luftfart kan være med å bringe evangeliet til de som aldri har hørt. New Tribes Mission Aviation hjelper gjennom å tilby trygg og effektiv lufttransport for misjonærene.

Left Menu Icon