PRAKTIKANT

HVORDAN ER DET Å VÆRE MISJONÆR?

Arbeid sammen med fulltidsmisjonærer på Papua Ny-Guinea i to eller tre uker og se hvordan din utdanning og bakgrunn kan brukes i misjonsarbeid. Muligheten for en periode som praktikant gjelder etter fullført Interface-kurs.

Få et unikt innblikk i hvordan det er å være misjonær i en av disse tjenestene:

Luftfart

I løpet av to uker ved hangaren til NTM Aviation kan du følge flymekanikere og piloter i deres arbeid. Når der er ledige plasser får du også bli med i flyet og se hvordan luftfart er med og utvider Evangeliets rekkevidde.

Helsearbeid

Arbeid sammen med leger, sykepleiere eller fysioterapeuter på NTM sin klinikk og opplev på nært hold hvordan det er å være helsearbeider på misjonsfeltet. Du vil kunne se tropiske sykdommer, akutte evakueringer og kanskje til og med diagnostisiering via mellombølgeradio.

Utdanning

Se hvordan din lærerutdanning kan passe inn i den unike skolesituasjonen for misjonærbarn. Arbeid sammen med en lærer i en skole for misjonærbarn og bli kjent med elever fra 1. til 12. klassetrinn.

IT

Se hvordan det er å arbeide for å møte IT-behovene til misjonærene i Papua Ny-Guinea. I IT-avdelingen vil du få se hvordan din bakgrunn og utdanning innen IT kan hjelpe i arbeidet med å plante menigheter blant unådde folkegrupper.

Administrasjon

Du kan få muligheten til å arbeide sammen med folk på regnskapskontoret, i administrasjonen og med andre i sine daglige plikter på misjonens kontor i Papua Ny-Guinea.

Praktikantmulighetene er tilgjengelig i begrenset antall, så vær tidlig ute med din søknad. For 2011 var kosnaden ca 900 kr per uke i tillegg til prisen for Interface-kurset.

Ta kontakt for mer informasjon.

Left Menu Icon