FAG

FAG PÅ BIBELSKOLEN:

IMG_5684-1_nm

 • Læren om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd
 • Læren om endetiden
 • Læren om frelsen
 • Mosebøkene
 • Gammeltestamentlig historie
 • Småprofetene
 • Jesu liv
 • Apostelgjerningene
 • Romerbrevet
 • Brevene
 • Kirkehistorie
 • Misjon
 • Evangelisering og disippeltrening
 • Bibelstudieteknikker
 • NT Gresk (frivillig)
 • Les mer om fagene her.

 

BIBELSKOLEN TIL NTM (ELLER TILSVARENDE UTDANNING ELLER BAKGRUNN) ER ET KRAV FOR Å KUNNE TA NTMS MISJONSUTDANNING.

Du kan lese mer om Bibel- og Misjonsskolen på deres egne nettsider.

Left Menu Icon