LAERERNE

LAERERNE

IMG_4874-1_n
Alle lærerne i misjonsutdanningen har
selv erfaring fra arbeid med
menighetsplanting. Dette fører til
en levende og engasjert undervisning
basert på egne erfaringer og historer
fra virkeligheten.

Det blir lagt vekt på at undervisningen
skal være både praktisk, relevant og
basert på et Bibelsk grunnlag. Målet er
å utruste deg til å kunne ta del i et
teamarbeid hvor målet er å plante
menigheter.

Left Menu Icon