DET FAGLIGE

2030__IMG_4999-1_595x300

Misjonsutdanningen

NTMs misjonsutdanning vil utruste deg til å ta del i et teamarbeid for å plante menigheter blant verdens minst nådde folkegrupper. Utdanningen vil gi den grundige og spesialiserte opplæringen du trenger for å stå skikkelig rustet for oppgaven Gud har for deg. Siden både koner og ektemenn er en del av misjonærteamet, blir det forventet at begge fullfører utdanningen.

Misjonsutdanningen gir deg innsikt i den sammensatte oppgaven det er å skulle plante en menighet i et stammefolk. For å kunne gjøre dette må du ha en forståelse for hvordan kultur spiller inn, det å lære et språk og effektiv kommunikasjon på tvers av kulturelle barrierer. Vi er også veldig opptatt av din vandring med Gud med tanke på at du skal inn i et avsidesliggende område med mange uvante utfordringer. Ditt forhold til Gud skal ikke bare overleve, men også modnes og trivest.

Det ettårige studiet i interkulturell kommunikasjon er utviklet både med tanke på praktiske og åndelige behov hos dem som skal reise ut.

Du må ha fullført Bibelskolen for å kunne søke om opptak.

Oversikt over studiet

Det kristne liv

 • Morgensamling / bønn
 • Boken ‘My Rights My God’
 • Filipperbrevet
 • Praktisk arbeid
 • Romerbrevet
 • Åndelige konflikter

Menighetsplanting

 • Kontekstualisering
 • En menighet i vokst
 • Nytestamentlige prinsipper for menigheten
 • Å undervise kronologisk (fra Skapelsen til Kristus)
 • Prinsipp for Bibeloversettelse

Interkulturelle fag

 • Animisme
 • Kulturantropologi
 • Interkulturell tjeneste
 • Praktisk språk- og kulturlæring
 • Internatforeldre
 • Emosjonell og åndelig helse
 • Hjemmeopphold
 • Orientering om misjonsfeltet
 • Muslimsk tro

Familierelasjoner / Enslige

 • Forhold mellom ektefeller
 • Forhold mellom foreldre og barn
 • Enslige

Språkvitenskap

 • Grammatikk
 • Fonemikk
 • Fonetikk

Andre moduler

 • Ledelse
 • Lese- og skriveopplæring
 • Helse og medisin
 • Misjonærbarn og skolegang
 • Overlevelsesteknikker
 • Fotografi
 • Teknikker for å preke og undervise
 • Praktisk råd og tips
 • Å vende hjem
 • Studie oppgave
 • Teamarbeid
 • Tidsplanlegging
 • Beskyttelse av barn
 • Krisehåndtering

IMG_6973-1_n

SKOLEÅRET 2012 / 2013  (dd/mm/åå)

1. termin: 05/09/12 – 25/10/12 • Ferie: 26/10/12 – 04/11/12

2. termin: 05/10/12 – 14/12/12 • Ferie: 15/12/12 – 08/01/13

3. termin: 08/01/13 – 15/02/13 • Ferie: 16/02/12 – 24/02/13

4. termin: 25/02/13 – 27/03/13 • Ferie: 28/03/13 – 14/04/13

5. termin: 15/04/13 – 24/05/13 • Ferie: 25/05/13 – 30/05/13

6. termin: 31/05/13 – 26/07/13 • Avslutning 26/07/13

Avslutningsseremoni: 25/07/13

For mer informasjon kan du klikke her.

Left Menu Icon