SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor er det mulig å ha en tjeneste med NTM som lærer?

Du vil finne muligheter til tjeneste på alle de stedene hvor NTM har misjonærer: Latinamerika, Afrika, Stillehavsasia og Australia. Det er stor forskjell på disse stedene: fra isolerte jungler til travle storbyer, solvarme kystområder til kjølige høyfjellsområder og frodige regnskoger til åpne sletter. Klimaet varierer i like stor grad. I de fleste områder vil du finne praktfulle landskap og natur. Alle områdene vil gi deg mange muligheter til å bli beriket av den lokale kulturen.

Hvor mye økonomisk støtte trenger jeg?

Behovene for månedlig støtte varierer fra sted til sted. Vi anbefaler at du har oppspart et beløp som tilsvarer en måneds støtte når du ankommer tjenestestedet. For enslige vil dette være fra 9000 – til 15000kr For ektepar tilsvarer det ca. 15 000 – 21 000kr. Legg til ca 1200kr per barn under skolealder og 2700kr per barn i skolealder.

Hvor skal jeg bo?

I de fleste land vil du få et møblert husvære å bo i. Misjonærer betaler leie for å vedlikeholde disse leilighetene eller eneboligene. På andre steder vil misjonærer hjelpe deg i å finne en passende leilighet du kan leie.

Må jeg lære et nytt språk?

I de fleste tilfeller behøver ikke assosierte medlemmer å lære et nytt språk for å kunne utføre sitt arbeid. I de få tilfellene hvor det er nødvendig å lære et nytt språk vil vil gjøre dette klart for deg før du søker. Det kan likevel være mulig for deg å lære et nytt språk. All undervisning på NTM sine skoler for misjonærbarn foregår på engelsk.

Hva slags skoletilbud er tilgjengelige for barna mine?

De fleste assosierte medlemmer benytter en NTM internatskole, eller en internaskole drevet av flere organisasjoner i fellesskap. siden de bor i nærheten av skolene. En del familier som bor i landsbyer benytter hjemmeundervisning. Der flere familier bor i samme området hender det at de samarbeider om hjemmeundervisning.

I norge er Globalskolen en flott og gratis ressurs som er tilgjengelig på nett. Mer informasjon om Globalskolen.

Hva om jeg har en problematisk fortid?>

Ved Guds nåde, ved at vi underordner oss Den Hellige Ånds gjerning i våre liv, så blir vi over tid forvandlet til vår Herre Jesu Kristi bilde. Du vil få personlig oppfølging fra NTM for å vurdere om du er klar til å begynne en tjeneste i NTM.

Hva om jeg er skilt og/eller gjengift?

Ektepar med skilsmissebakgrunn vil bli vurdert for tjeneste i NTM dersom skilsmissen og gjengifte skjedde før de ble frelst.

En enslig person med skilsmissebagrunn vil bli vurdert for tjeneste i NTM dersom skilsmissen skjedde før de ble frelst.

Hvor store er skolene?

Våre størse skoler har mer enn 200 elever. Den vanligste størrelsen er 40-50 elever. I situasjoner hvor flere familier samarbeider om hjemmeundervisning er der vanligvis 5-15 elever. På skoler som er drevet av flere organisasjoner kan det være fra 50-700 elever.

Vil utstyr, materiell og andre ressurser være tilgjengelig for meg i mitt arbeid?

Vanligvis vil slike ting være tilgjengelig for deg, men de vil kanskje være annerledes enn det du er vant til fra ditt hjemland.

Når bør jeg ankomme misjonsfeltet?

Vi anbefaler at du ankommer landet du skal arbeide i 2-4 uker føre du skal ta fatt på dine oppgaver.

Er der krav om opplæring eller orientering?

En orientering før avreise (PFO) er påkrevd. Denne orienteringen foregår i England ved NTMs Bibel- og misjonsskole og varer 3-4 dager.

Hvilken andre muligheter har jeg til å engasjere meg?

Avhengig av stedet du er på vil du kunne ta del i evangeliseringsarbeid, men dette kan selvfølgelig være begrenset pga språkbarrierer. I feriene dine ønsker vi å oppmuntre deg til å besøke arbeid i stammer slik at du på egen hånd kan oppleve NTMs visjon for å nå ut til unådde folkegrupper med Evangeliet.

Hva om jeg ønsker å fortsette etter endt arbeidsperiode?

Dersom du fullfører fire års tjeneste og ønsker å holde frem i arbeidet, så er det mulig dersom du får anbefalinger fra NTMs ledelse på misjonsfeltet. Dette valget må tas i samarbeid med din menighet, NTMs ledelse i landet du arbeider i og NTM Norge. Du kan også velge å ta NTMs misjonsutdanning og vende tilbake som fulltidsmisjonær.

Hvordan kommer jeg i gang?

Fyll ut et forberedende spørreskjema på nett. (IKKE FERDIG)

Dersom du har flere spørsmål kan du sende oss en e-post.

Left Menu Icon