Stories

POSTED ON June 13, 2014 by Prayer Requests
prayer

Kjernen i NTM sitt arbeid

Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.

Hjertesaken til NTM

Å lære opp etterfølgere av Jesus, har vært en av hjertesakene til NTM, helt fra begynnelsen i 1942.

I  1943, juniutgaven av misjonsbladet til NTM, kan en lese om hvor nødvendig det er at de som blir nådd med evangeliet, også får opplæring til å bli våre medarbeidere. Det står i 2 Tim 2:2, «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.»

Dette var nye tanker i 1942, og det er like motkulturelt? i vår moderne menighetstid, der alt skal gå på løpende bånd. Men det var dette Gud ba oss om å gjøre.

Be for misjonærene Crocketts og Browns, og mange mange andre, om at de vil fortsette å være tro til Guds Ord, og ikke vike av for trender i tiden.

Test av bildetekst

Test av bildetekst

Be for de tre mennene fra moistammen, Bumani, Deoma, og Sepaiye, som nettopp er blitt innviet til eldste i moimenigheten. Be for Stephen som arbeider med å oversette  Galaterbrevet til moispråket.

Hvis du vil høre historien til de kristne i Moi, kan du se videoen  «Awayo».

Left Menu Icon