Stories

POSTED ON June 13, 2014 by Prayer Requests

Underviser historiens tidslinje med linser.

Før en kan begynne å bygge et hus, må en legge et solid fundament som huset skal bygges på. Det samme er tilfelle når en skal bygge en menighet. En kan ikke bare strø rundt seg med teologiske termer og håpe at de skal skal forme en menighet. mange folkegrupper har null forståelse for Gud, bibelen, skapelsen, tilgivelse og frelse.

Noe av dette blir klargjort når en gjennomgår et grunnkurs, før en begynner på bibelleksjonene i Fjellgrunn, Fra skapelsen til Kristus.

Historiske linser

En nødvendig del av det åndelige fundamentet er historie. Hvordan forklarer en noe som skjedde over 500 år tidligere? Hvordan kan folk som lever fra dag til dag fatte at Jesus kom for over 2000 år siden?

Det var to team på Papua NyGuinea som fikk en genial ide. Begge teamene hadde en tråd med minst 6000 linser på. Disse ble brukt til å vise hvor mange år det var siden skapelsen. De fleste hadde ingen forestilling om tid lenger enn kanskje alderen på den eldste i gruppen – under 100 år.

En menighet blir bygd

Etterhvert som folket begynte å forstå hvor lenge det var siden verdens skapelse, og at det hadde gått så lang tid som de ikke visste noe om, fikk de også høre om Gud, Guds plan, Hans Sønn og sin egen syndige natur.

De hørte om hva som hadde skjedd langt tilbake på denne tråden av linser, og etterhvert forsto de hva Guds Sønn hadde gjort for dem. Menigheten ble bygd på dette fundamentet … utgangspunktet var en streng med linser.
Be for nye folkegrupper som får høre evangeliet for første gang i disse dager.

Left Menu Icon