Arbeidet går videre

10.11.2011 /

Lese- og skriveundervisningen og gjennomgangen av Fjellgrunn går sin gang blant Akolet-folket, selv om de fikk høre evangeliet i april, og misjonærene som har arbeidet der, er på hjemmeopphold dette året.

Gelio, som er ny som kristen, arbeidet sammen med Adam Martin før Adam og familien hans reiste hjem, så han kunne fortelle det han hadde lært fra Fjellgrunn til sin mor. Han skrev et brev til Adam og kona hans, Julie, for å oppdatere dem.

“Arbeidet jeg gjør, gjør jeg svært godt, men jeg gjør det ikke sammen med min mor, for far vil ikke at mor skal følge denne veien,” skrev Galio. “Derfor har jeg latt henne være og gått til en gruppe på tre personer: Pawus, Das and Manuela.”

Han fortalte også at en ny lese- og skriveklasse snart er klar til å starte opp. “Gelio og Toni, de to lærerne, jobber nå med lærerstudentene Namaik og Amos (konene sine) og ei tredje dame, Watlo, slik at de kan lære ni nye studenter å lese og skrive på akoletspråket,” skrev Adam og Julie.

“Be om visdom og tålmodighet og gode undervisningsmetoder for lærerne og lærerstudentene.

Be om at de møter trofast opp og klarer å konsentrere seg, og at de kan gjøre en innsats for alle studentene som skal lære å lese og skrive fem dager i uka de neste tre månedene.”

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon