Avvist

15.10.2014 /

Kletus var omtrent 16 år gammel da noe utrolig hendte.

Da misjonærene flyttet inn i en nabolandsby hos waxefolket, ville de ikke ha noe med dem å gjøre. De sendte dem fra seg. Kletus var veldig skuffet da misjonærene dro. De lovte jo å gi oss Guds Ord, tenkte han med seg selv. Hvordan skal vi nå få vite hva Guds Ord sier?

En ny sjanse

Han var bare en tenåring den gangen, kanskje sett på som ubetydelig. Han hadde ingen lederstilling i folkegruppen, ingen autoritet. Men han var utholdende.

Mer enn en gang minnet han lederne i NTM om at de hadde lovt å gi folket hans Guds Ord – og enda hadde de ikke gjort det. Det var et løfte han holdt dem til.

Selv om misjonærene Peter og Freda Green hadde blitt avvist en gang, bestemte de seg for å flytte inn i en mindre waxelandsby. Greg og Laura Melendes flyttet inn i samme landsby omtrent et år senere, I 1982.

Greg konsentrerte seg om å oversette Guds Ord til waxispråket, og Peter underviste kronologisk gjennom Bibelen fra til Jesu død, begravelse og oppstandelse. Kletus var med på alle møtene. Han lyttet, forsto og trodde.

Brukt av Gud

“Kletus var den viktigste hjelperen min i oversettingsarbeidet,” sa Greg Melendes. “Han ble en flott evangelist og lærer, og han hjalp til med å evangelisere de store byene. Han var en oppmuntrer. Når jeg var mismodig, satte Kletus mot i meg.

“Det var ikke bare meg han satte mot i. Den første tiden i arbeidet, var det en misjonær som møtte veggen. Kletus dukket opp, satte seg ned med ham og begynte å snakke om arbeidet i et større perspektiv. Han sa at Gud hadde ledet ham dit og han måtte fortsette. Han kunne ikke slutte. Kletus er fortsatt en velsignelse i waxemenigheten.”

Løftet ble oppfylt

Kletus kunne kanskje se på seg selv som en ubetydelig tenåring og holdt stilt. Men han gjorde ikke det. Fordi han var så utholdende er løftet om Guds Ord på waxispråket blitt en realitet. Det Nye Testamentet er under korrekturlesning og skal gå i trykken i oktober i år. Kletus fikk oppleve å være en viktig brikke i denne enorme prosessen.

Be for dem som korrekturleser NT på waxespråket. Be for trykkingsarbeidet og når det endelige produktet skal sendes til Papua NyGuinea.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon