Bisoriene stiller opp og tar ansvar

12.10.2016 / Bodil Røsvik

Namoleya, Max, Marcus, Suduwama og Maile, navn som kanskje er vanskelig å uttale for oss. Noen vil ikke prøve på det en gang. Men dette er navn du burde vite om og be for, noen som i tro til Gud drar ut for å tjene Herren.

Bisorioene stiller opp

Namoleya, Max, Marcus, Suduwama og Maile er fem av lederne og bibellærerne i menigheten blant bisoriofolket i Papua NyGuinea. De drar ut for å hjelpe den vaklende menigheten hos nabofolket, malaumandaene, med bibelopplæring.

Av forskjellige grunner har det vært vanskelig for misjonærer fra Vesten å bo over lengre tid blant malaumandafolket. Det gjør menigheten ustabil og svak. Det er her bisorioene kommer inn. Første gangen malanumandamenigheten skulle sende noen av sine ut på evangelisering, dro de til et område som ligger to dagsreiser unna. To menighetsledere fra bisorio og to misjonærer var med dem. De skulle undervise fra Bibelen, gi oppmuntring og hjelp der det måtte trenges. Etter å ha gjennomgått en serie med bibelleksjoner fra Fjellgrunn, hadde mer enn 20 personer et klart personlig vitnesbyrd om sin tro på Kristus. En menighet var født.

Bisorioene tar ansvar

Så var det tid for å undervise de nye troende. Bare en leder fra malaumandamenigheten, Jimi, hadde anledning til å dra. Da stilte bisorioene opp.

Namoleya tok med seg et team på 12 ledere og lærere fra bisoriofolket.  Noen av disse tok med seg familiene sine og fortalte om at Herren hadde lagt inn på deres hjerter å komme for å undervise og være til oppmuntring for de nyfrelste. Namoleya gav Jimi intensiv opplæring mens de var der.

De troende blant malaumandafolket har stor respekt for sine brøde og søstre fra bisorio. De lytter intenst når bisorioene underviser, tar ivrig imot både oppmuntring og formaning. Vi må takke Gud for Namoleya, Max, Marcus, Suduwama og Maile,  og andre slike. Be om at Herren styrker og oppmuntrer dem i tjenesten.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon