Bønnesvar åpner dører

10.01.2012 /

De som er blitt troende i Mwinika-folket, ser nå etter folk de kan fortelle om Jesus til.

Scenen var satt for 25 år siden. Sent på 1980 tallet oppsto det en konflikt som omfattet mange av landene i sør Afrika. Mange av Mwinika-folket flyktet til andre steder. Det ble en diskusjon blant lederne om religion. Konklusjonen ble: “Problemet med vår religion er at vi ikke forstår Guds ord. Vi må ha det på vårt eget språk.” lederne ba til Gud om å få Hans Ord på sitt språk.

Det var et svært viktig møte da det ble holdt, men årene har gått, og de fleste hadde glemt både konflikten og det de ba om. Men Gud glemmer ikke.

Da en av de troende nevnte det de hadde bedt om for lenge siden, svarte alle at de husket det og at Gud hadde svart på bønnen. De mente at dette var den optimale tiden til å be mwinikane om å komme og høre på bibelundervisningen.

Phil Henderson skrev: “Det var svært oppmuntrende for oss å høre at Gud hadde vært i virksomhet i denne folkegruppen så lenge og forberedt dem på å ta imot Guds Ord. Dette møtet de hadde ble holdt på den tiden jeg var ferdig med barneskolen.

Be for Mwinika-folket og for de troende som gjerne vil dele sin tro med andre.

Be om at Herren vil bruke påminnelsen om møtet de hadde for så lenge siden til å vekke folks interesse for å studere Guds Ord.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon