Disiplene blir lærere

15.12.2017 / markus

Ikke bare frelst

 

Dani, en bibellærer fra manubufolket som ble frelst for omtrent 25 år siden, har ikke slått seg til ro med det. Det at han er blitt frelst er ikke nok for ham. Han vil at også nabolandsbyene skal få høre om hvem Gud er, og at Han har sørget for en vei til frelse for alle mennesker. Det er derfor han har vært en aktiv evangelist i mange år. Det er også derfor han nå er med i et team som arbeider for å nå lenger ut enn grensene for deres lokale manubu-menighet. Ut til nye landsbyer.

Utvider menighetens rekkevidde

 

Å se at et team av deres egne åndelige barn legger ut på enda en evangeliseringsreise, utenom grensene for deres egen menighet, er svært oppmuntrende for Gene og Carol Trudeau. Hva er bedre enn å se at de som du har undervist, selv begynner å undervise andre? Det er dette de har fått oppleve i manubu-menigheten de siste årene. De troende manubuene underviser nå nye grupper.

“Det evangeliske undervisningsopplegget består av 42 leksjoner og begynner med 1 Mosebok 1:1. Det tar noen uker å komme igjennom dem,” forklarte Gene og Carol. Men manubu misjonærene er innstilt på å gjøre den jobben, “I løpet av disse leksjonene vil de undervise om hvem Gud er, … sin fortapte tilstand for Gud og deres behov for en Frelser, – som er illustrert forbilledlig ved de stedfortredende offer i det Gamle Testamentet.»

Det er veldig spennende å vite at alle disse nye nå får høre den kronologiske bibelundervisningen. Men en dag vil det bli ekstra spennende. Det er når de forstår hva det vil si når Jesus blir omtalt som «Guds Lam som bærer bort verdens synd.»

Be for dette og for andre manubu-menigheter som arbeider med å utvide rekkevidden for sine menigheter.

Be om at de som nå får undervisning, vil forstå at Guds Lam har tatt bort verdens synd – og også deres!

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon