En epoke er over

12.02.2014 /

Linda Krieg, som har vært misjonær blant siawifolket i mange år, tar nå avskjed for godt.

“I dag er dagen kommet da jeg skal ta farvel med mine siawivenner for siste gang. …ja det er tøft,” sier Linda. ”Men jeg vet at den samme Gud som ledet Abraham, Moses, Paulus og så mange andre, også vil lede sine siawibarn på sin vandring sammen med Ham, styrket av Hans Ånd.”

På denne siste turen tilbake til Papua NyGuinea hadde Linda med fullpakket bagasje med mange forskjellige ting, blant annet nye bilder som hører til den kronologiske undervisningsserien, Fjellgrunn, trykt på vannfast papir.

De kristne siawiene vil stort sett bli overlatt til seg selv nå når misjonærene trekker seg ut av menighetsarbeidet der. Nå vil de nok bedre forstå hva som er rollen til misjonærene, sier Linda. ”Vi er ikke her for å gi dem en livsstil som ligner vesten. Det ville ikke ha vært bra for deres åndelige utvikling om vi hadde hatt mulighet til det.”

Linda forklarer at rollen hennes som misjonær er å være trofast i både å lære og leve Guds sannhet blant siawifolket, slik at den åndelige utviklingen ikke handler om det som foregår på utsiden, men om forandringene som skjer i hjertet og en stadig omvendelse som skjer ved Den Hellige Ånds arbeid i livet til Guds barn.

Linda vet at de kristne siawiene, akkurat som andre kristne, kommer til å møte prøvelser. ”De vil nok ha sine åndelige utfordringer og kamper, men vår Gud er nok!” sier hun med overbevisning i stemmen.

Når Linda ser tilbake på virksomheten i Papua Ny-Guinea siden 1986, er hun full av takknemlighet til Gud for de mange bønnepartnerne som har stått bak i trofast bønn og støtte gjennom disse årene,

Hun vet veldig godt hvor stor betydning bønn har for effektiviteten i tjenesten, og hun er svært takknemlig for “teppet av bønner som har omgitt dem og dekket dem… hvert skritt på veien.”

Linda sier at hun ”venter på at basunen skal lyde. Det er bare i Himmelen at vi ser fullt ut hvilken betydning hver og en har hatt som har vært involvert i å gi Guds Ord til siawifolket,”

“Samme hva som ligger foran meg så vet jeg at Jesus Kristus er den same i går, i dag og til evig tid,” skriver Linda.” Det skal bli en gledesdag når vi skal holde hender sammen med kristne siawiere i evigheten!”

Ved Guds nåde har Linda Krieg—sammen med en lang liste av andre trofaste arbeidere — investert mange år i både å undervise og vise kjærlighet til siawifolket. Det har utgjort en enorm forskjell for evigheten. Be for siawimenigheten nå når den fortsetter å vokse i Kristus på en ny og selvstendig måte.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon