NTM startet på grunn av en begravelse uten Kristus

21.08.2017 / Bodil Røsvik

 

Ei grav uten håp

Paul Fleming glemte aldri den første begravelsen hans så hos Arang-Asli folket i det som var britisk Malaysia på slutten av 1930,

“Mannen de begravde hadde aldri hatt muligheten til ¨å velge Jesus Kristus som sin Frelser,” skrev Paul. “Dette faktum gikk opp for meg med full tyngde. Mennesker ble født i disse jungelområdene. De levde der hele livet og døde uten en eneste sjanse til å bli kjent med Jesus og hans frelsende makt. … dette skjedde altfor ofte rundt om i verden, fordi budskapet om frelse kom for sent.”

 

En kanal ut til de unådde

Paul Fleming forlot Malaysia på grunn av helseproblemer, men han mistet aldri brannen som var tent i hans hjerte for de unådde menneskene. Snart møtte han en beslektet sjel i Cecil Dye, og tidlig i 1942, ble de to enige om at det var nødvendig med en ny kanal for å sende menn og kvinner ut til de unådde folkegruppene i verden.

 

Cecil Dye i jungelen i Bolivia der han senere ville lide martyrdøden.

Sammen med Lance Latham — grunnleggeren av Awana — og Bob Williams, grunnla de New Tribes Mission i 1942. De skrev: “New Tribes Missions virksomhet skal være rettet mot de områder hvor det ikke har vært noe misjonsarbeid, og hvor det enda ikke har vært noen evangeliske vitner.”

“MEN JEG HAR SATT MIN ÆRE I Å FORKYNNE EVANGELIET DER HVOR KRISTI NAVN IKKE FØR VAR NEVNT, FOR AT JEG IKKE SKAL BYGGE PÅ EN GRUNNVOLL ANDRE HAR LAGT. MEN DET STÅR SKREVET: DE SOM IKKE HAR FÅTT BUDSKAPET OM HAM, SKAL SE, OG DE SOM IKKE HAR HØRT, SKAL FORSTÅ.” Rom 15:20-21.

 

Det bibelske eksempel

Det er ikke tilfeldig at dette gjenspeiler det Apostelen Paulus skrev i Romerbrevet 15:20-21.

Fordi det er bibelsk å bringe Guds ord til unådde folkegrupper, er det fortsatt en prioritet for NTM. I dag er det på samme måte som det var på 1930-tallet. Menn, kvinner og barn blir født og lever og dør uten muligheten til å bli kjent med Jesus Kristus.

Vil du være med å be om at Gud sender menn og kvinner ut til disse unådde? Be om at Gud reiser opp store team som kan stå bak i bønn og givertjeneste så de kan gjøre denne jobben.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon