En menighet er født blant iskifolket

23.05.2017 / Bodil Røsvik

Bibelundervisning…

En menighet er født blant iskifolket!

Misjonærteamet har undervist iskifolket hver dag i tre og en halv måned. De rundet av med en fire timers lang bibeltime om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Iskifolket fikk høre at det Kristus betalte på korset for synden, er nok for Gud. Det åpnet døren inn til et nytt liv sammen med Ham. Om ettermiddagen hørte de budskapet fra formiddagsmøtet om igjen, fra et digitalt opptak.

Vitnemål fra nyfrelste…

Den neste bibeltimen handlet om at Kristus for opp til Himmelen og lovte å komme tilbake igjen. Etterpå var det ordet fritt i forsamlingen. Les de flotte vitnemålene fra disse nyfrelste:

“Jeg tror at dette er sant. Jeg var en synder helt fra fødselen. Jeg var født inn i Satans klan. Men i går hørte jeg historien om Frelseren som døde for meg, og jeg tror det. Jesus døde og sa til sin Far, ‘Hvorfor har du forlatt meg?’ Jeg forstår hva det betyr, og jeg er renset fra min synd.” – Makoleta

“Gud led og bar min smerte. Tidligere har vi hørt historien om at Jesus helbredet den blinde mannen. Jeg var blind, men i går ble øynene mine åpnet.” – Rudolph

“Vi har hørt historiene om at vi er skilt fra Gud. Da døperen Johannes så Jesus, sa han: ‘Her er Guds lam.’ I går hørte vi historien om Frelseren som døde for oss. Det var stort for meg. Gud hadde omsorg for oss og kom ned for å frelse oss. Han tok vår synd. Han tok MIN synd. Han ble skilt fra Gud for meg.” – Avara

… og flere vitnemål.

“Hvis jeg ikke tror vil skillet mellom Gud og meg være der når jeg dør, men jeg tror at dette budskapet er sant og at jeg er frelst.” – Greg

“Jeg hørte historien om at Frelseren døde for meg. Gud er kjærlighet og sendte Sønnen sin for å frelse oss, for å frelse meg. Jeg forstår at Gud døde for meg. Gud sendte Jesus for å frelse Boni. Gud kjøpte meg tilbake fra Satans klan.” – Boni

“Det er sant for meg, Frelseren kom, et lam uten feil døde for meg.” – Bnaga

Vær med å be for menigheten blant iskifolket. Misjonærene fortsetter arbeidet med å oversette Bibelen og lære opp de nyfrelste i Guds Ord. De trenger forbønn.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon