En ulykke som endte godt

06.10.2012 /

En gutt skader seg og på grunn av responsen til folket Hans blir Gud æret.

Noen ganger kan det å møte fysiske behov åpne opp døren for å få møte de evige behovene.

Stephen og Ginger Jordan skriver at en gutt fra Agutaynen stammen nylig hadde skadet seg i beinet. Moren hans kom til misjonærteamet og ba om hjelp til å betale for legehjelpen han trengte.

«Vi visste ikke hvor skadet han var eller hvor mye det kom til å koste,» sier Ginger, «men som team ville vi gjerne hjelpe.»

Selv om moren ble kjempeglad for økonomisk hjelp fra misjonærene, var det det som skjedde etterpå som åpnet døren på vidt gap for at Guds Ånd fikk virke gjennom skaden som denne gutten hadde fått.

Moren fortsatte gjennom landsbyen mens hun ba folk inntrengende om økomisk hjelp. En av de troende i Agutaynen hørte om det og gikk henne i møte med en liten pengegave for å hjelpe med legekostnadene.

Selv om gaven ikke var stor, ble moren rørt til tårer ved offeret som lå bak. Det at denne troende ville dele og på den måten vise så mye kjærlighet beveget henne dypt. Hun visste at han egentlig ikke hadde noe å gi bort.

«Da mor og sønn kom tilbake til landsbyen etter at han var blitt utskrevet fra sykehuset, spurte hun oss om vi kunne holde et Bibelstudium hjemme hos henne» forteller Ginger. «Hun sa hun ville ha tak i det som den troende mannen i landsbyen hadde.»

Familien Jordan takker Gud for hvordan Han brukte den oppofrende gaven fra ett av barna sine, og på den måten myknet moren sitt hjerte til å ville høre sannheten om evangeliet. Stephen har allerede begynt et Bibelstudium i hjemmet hennes.

Be om at Gud må velsigne studiet, og for denne kvinnen og sønnen hennes som nå får høre Guds Ord i sitt eget hjem. Be om at Gud fortsetter å arbeide i hjertene deres og forbereder dem til å ta imot Ham gjennom den kjærligheten som folket Hans har vist.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon