En vanskelig dag

11.04.2013 /

Det var en tøff dag.

“Det er alltid vanskelig å vite hvordan en skal reagere på døden,” forteller misjonær Joy Elliott.

Særlig når du har kjent den fire år gamle moropjenta hele hennes korte liv. Joy var med da Noprina ble født. Hun har sett hennes barndom, at hun lekte og vokste.

Men denne dagen så hun på Noprina med stor sorg.

Noprinas mor hadde kommet løpende med jenta i armene den morgenen. “Noprina var frisk i går,” ropte hun. “Vi har vært oppe med henne i hele natt, og nå sprang jeg hit.”

Hjelpeløs så Joy den lille jenta, som var i koma og hadde krampetrekninger. ”Snart hadde døden fått overtaket i den lille kroppen hennes,” skriver Joy.

“En forferdelig tøff dag. … den blandede følelsen av behovet for å sørge, vise omsorg for familien, hva skal en si, hva kan en gjøre, hvem kan en henvende seg til, hvordan kan en være til trøst. … Alle disse følelsene … samtidig som vi sørget over tapet av lille Noprina.

“På slike dager er livet stressende og veldig hardt, men vi blir minnet om det Gud har vist oss, vi skal ikke tvile i uvisshet,” sier Joy.

Be spesielt for Susana, Noprinas mor, som sørger sårt over tapet av den lille jenta si.  Be om Guds styrke, glede og trøst for henne og familien og vennene.

Be for Jim og Joy Elliott, som tjener Gud ved å dele sine liv og sin kjærlighet her i blant moropfolket.

Be om at dette tragiske dødsfallet må bli brukt av Gud til å dra mange til Kristus.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon