Engasjert ved menighetens yttergrense

05.10.2017 / markus

Engasjement ved menighetens yttergrense

De siste årene har Ethnos360 hatt et paradigmeskifte når det gjelder hvordan begynne å jobbe i et nytt område. Vi kaller det “Engasjement sammen med menigheten på yttergrensen.” I stedet for å dumpe rett inn i en landsby, flyktningeleir eller “stengt” land, uten å kontakt med en menighet eller et kristent fellesskap, bruker vi nå tid på å bygge et solid fellesskap med menigheten for å jobbe sammen med den. Dette gjør at de etterhvert kan lære opp nye som igjen kan lære opp andre.

 

Praktisk talt så jobber vi på yttergrensen

Et godt eksempel på dette er det Tony og Maria Verlaan har vært med på i Sør Afrika. Tawara-folket, som holder til i den sentrale delen av Mozambique, trenger å få høre evangeliet. Det er en menighet blant Kore Kore folket i Zimbabwe som gjerne vil gå til tawaraene i Mozambique. Men det er et problem. De kristne kore korene innser at de vet for lite og mangler opplæring i tverrkulturell evangelisering. Kore korene spurte derfor Integral Vision (Ethnos360s globale partner i Sørøst Afrika) om hjelp.

 

Resultater av å arbeide på yttergrensen

“Gud har vært nådig og åpnet våre øyne så vi ser kore kore menigheten…, slik at vi sammen kan nå tawaraene med evangeliet. Vi kan være med på at kore kore menigheten planter en ny menighet blant tawarene med Integral Vision i bakgrunnen som rådgivere og inspiratorer,” forteller Tony.

For å summere opp sitt syn på denne “nye” måten å nå de unådde på, sier Tony det slik: “Det er et afrikansk ordtak vi prøver å følge i arbeidet, ‘Vil du gå fort, gå alene; vil du gå langt, gå sammen.’ Å gå forbi den afrikanske menighet, er å gå fort, men å gå sammen er å samarbeide med den afrikanske menighet.”

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon