Ettårsjubileum!

12.03.2013 /

Det er mars – Stephen og Ginger Jordan taker Gud for den styrke og utholdenhet han gav Stephen for et år siden, så han kunne krysse mållinjen for et prosjekt han lenge hadde håpt å bli ferdig med. Dette gjorde at han var klar til å starte bibelundervisning blant agutaynenfolket.

Da Stephen og Ginger Jordan med familie begynte sitt arbeid blant agutaynenfolket i 2003, gikk de i gang med kultur- og språkstudie for fullt. De fikk fort et grep på både kultur og språk og vokabularet til dette folket, så de kunne omgås dem på en meningsfull måte.

I 2005, var familien glad for å kunne ønske Manfred og Nadine Zimmermann fra Tyskland, velkommen i teamet. Manfred lærte språket fort og kunne undervise på lokalspråket allerede i 2009.

Selv om Stephen jobbet hardt med språket, var det ikke lett for ham. Han ble mismodig og lurte på om han noen gang kom til å lære dette språket.

På tross av dette fikk han nåde til å stå på, for han var bestemt på å nå målet som ville sette ham i stand til å undervise Guds Ord til dette folket han hadde blitt så glad i.

Da målet endelig var nådd, var glede stor. I mars 2012 hadde Stephen oppnådd kravet for å undervise. Hele familien Jordan feiret dette beviset på Guds godhet.

“Ved Guds hjelp er Stephen nå, ett år senere, leder for tre bibelstudiegrupper sammen med tre troende menn fra lokalbefolkningen. Over 12 huslyder er representert i disse bibelgruppene,” forteller Ginger.

Dette viser tydelig igjen i landsbyen.

“Når Guds Ord blir undervist hver uke i hjemmene til agutaynene, blir synet de har på livet utfordret,” forteller Ginger. “Mange tar nå til orde imot den tradisjonelle overtroen. De ser at dette er fra Satan og ikke fra Gud.”

Ginger sier at når agutaynenfolket forstår og tar imot sannhetene i Guds Ord, får de lys over løgnene og mørket de har levd i. Dette viser de vanskelige spørsmålene de stiller.

De påfølgende diskusjonene viser at de har en klar forståelse av budskapet de hører og ønsker å kjenne sannheten.

Det er flott å se forandringene som skjer agutaynen-landsbyen der familiene Jordan og Zimmermann bor. Gud har gjort både Stephen og Manfred i stand til å være fokusert og målrettet i tjenesten, til Guds ære.

Så denne måneden kan de med glede feire ettårsdagen for målet de nådde ved Guds nåde.

Det skjer radikale forandringer i livet og kulturen til menneskene som har levd i mørket, ved at Guds Ord blir undervist til dem. 

DU KAN OGSÅ LÆRE Å UNDERVISE PÅ ET STAMMESPRÅK>>

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon