?.. faste, eller ikke faste

21.08.2012 /

Det var den 16. dagen av de 40 fastedagene den største religiøse gruppen hos Mwinikafolket tilhører. Men de som har tatt imot evangeliet, føler frihet til ikke å delta.

En av de troende som ble spurt om han fastet, svarte med overbevisning: ”Hvorfor det? Det er ikke noe gagn i det… Jeg kjenner Frelseren min og det er ingenting jeg kan gjøre for å fortjene min frelse!”

Denne mannen er en leder i gruppen av troende, og misjonær Nadia Hatting sier at gruppen allerede fungerer nesten som en menighet. De er svært ivrige på å lære mer fra Guds Ord, og vil at Francois, mannen til Nadia, skal begynne med neste kurs i bibelundervisningen.

Nadia sier at Francois forklarte for dem at han ikke kan språket deres godt nok enda.

“Du snakker bra nok! Vi vil høre mer!” var svaret.

Helt av seg selv har denne lille gruppen av troende begynt å samle inn penger for å hjelpe andre troende som mangler ting. ”Dette er helt utrolig, sier Nadia, ”…de har ikke noe av Bibelen på sitt språk enda, og har ikke lært noe om å hjelpe trengende på denne måten. De bare så behovet og bestemte seg for å gjøre noe med det!”

Be for denne gruppen av troende som lever i en kultur som stadig utfordrer troen deres og det de er overbevist om fra Bibelen.

Be om at Gud må hjelpe og oppmuntre Francois og Nadia i språkstudiene. Særlig at Francois kommer opp på et nivå der han kan forklare sannheter fra Guds Ord.

Be om at Herren gir åndelig vekst til denne gruppen av troende og gjør dem til redskap for en bibelsk innflytelse der de bor.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon