Gi Ham den beste tiden

30.09.2014 /

Ja, nå er jeg godt i gang igjen med bibelundervisning i Nuuk, Grønland. Jeg er utrolig spent på hva Herren vil gjøre i løpet av høsten og vinteren. Vi vet at det er bare vår vilje som kan stoppe Herrens arbeid i vårt liv.

Noen av dem jeg underviser er frelste og i god gang med å undervise andre kronologisk gjennom Bibelen. Andre har fått liv i Gud, men har bruk for mer undervisning, og å vokse i sitt forhold til Herren. Atter andre har enda ikke fått liv i Gud, og har bruk for å forstå at de er hjelpeløse syndere, og at det kun er Jesu fullbrakte verk på korset, som kan gi dem et liv sammen med Faderen. De må få undervisning så de forstår at evig liv er et personlig forhold til den levende Gud.

Å BRUKE TID SAMMEN MED HERREN ER AVGJØRENDE. DET ER VIKTIG VI FORSTÅR AT VI MÅ VELGE HERREN FØRST, OG GI HAM DEN BESTE TIDEN.

Det tar tid å leve sammen med Herren, det tar mye tid å leve godt sammen med Herren. Dette er noe av det jeg ønsker å formidle i tiden fremover.

Dessuten er det viktig å formidle at Guds primære vilje med våre liv er at vi skal bli bedre og bedre kjent med ham. Men at Gud også har en helt spesiell plan for den enkeltes liv. Jeg ønsker å formidle at det er viktig at bibelstudentene spør Herren om hva de skal bruke tiden sin til, og at de tar daglige valg som leder dem i den retningen Gud ønsker for deres liv.

TIDEN VI HAR FÅTT AV HERREN ER UTROLIG VERDIFULL. OG VÅR TID HER PÅ JORDEN ER BEGRENSET. DET ER VIKTIG AT VI BRUKER TIDEN VÅR TIL GUDS ÆRE.

Vi er her utelukkende for å ære hans navn!! Vi kan ikke la andre eller omstendighetene, bestemme hva vi skal bruke vår tid til.

Efesere 5:15–17 sier: ”Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!”
Her er det snakk om to typer mennesker, noen uvise andre vise. Herren har gitt oss alt som skal til for at vi kan være vise. Jeg ønsker for mine bibelstudenter at de skal være opptatt med ting som gir evige verdier. Det er så lett å bli opptatt med ting og gjøremål som ikke utdanner oss åndelig, og som holder oss vekke fra Herren og gjør oss ineffektive og motløse.

Vår fiende er en mester i å stjele tiden fra den troende med alle slags «gode gjøremål». Vi må ikke la «gode ting» ta tiden fra det beste. Kan han stjele tiden vi skal ha sammen med Herren har han oppnådd det han vil: Svake troende!!

Grønland har bruk for sterke troende. Herren vil at vi skal nå ut til hele Grønland med EVANGELIET om Jesus Kristus. De gode nyhetene om at Jesus døde den døden vi fortjener for vår synd, så vi kunne gå fri, og få et helt nytt liv, et åndelig liv sammen med Faderen. Vi ber om at Herren sender flere som ønske å lese hans ORD og bli kjent med ham.

Det er så lett å bare la tiden gå, kaste bort dager, uker, og år. Det er den troendes eget ansvar og privilegium å investere tiden i evige verdier. Hvordan vi bruker tiden vår, avspeiler hvilke livsverdier vi har, og hvilke prioriteter vi har.

All tiden vi har er en gave fra Gud. Tiden vår er verdifull. Vi må bruke den på en vis måte.

DEN STØRSTE VERDIEN I VÅRT LIV ER Å VÆRE SAMMEN MED HERREN. Å BRUKE TID I ORDET OG I BØNN GJØR LIVET VÅRT ÅNDELIG EFFEKTIVT.

Vi kaster bort verdifull tid fordi vi ikke spør Gud. Han vet alt helt til bunns, og han er så villig til å gi oss råd og veiledning. Det som er til Guds behag, er alltid det beste for oss.

Gud har ikke bruk for oss, det er vi som har bruk for ham. Gud skapte oss så han kunne elske oss og være sammen med oss. Han ønsker å vise oss hvor fantastisk han er. Han ønsker å overøse oss med sin kjærlighet.
Min bønn er at, vi her i Nuuk, når høsten og vinteren er forbi, bryter ut i lovprisning fordi vi kan se tilbake på hva Herren har gjort for oss, i oss og gjennom oss. Og at vi har æret hans navn fordi vi har latt han bestemme og lede. Gud ønsker at det skal være hensikt og retning i våre liv. Gud har gitt oss alt som skal til for at vi kan være effektive i HANS RIKE. For en verdi og for et privilegium!!

Jeg ønsker de jeg underviser skal finne svar på disse spørsmålene i løpet av høsten og vinteren:

  • Hva er det du lever for?
  • Er du opptatt av evige verdier?
  • Hva vil du gjøre med resten av ditt liv?
  • Vil du bruke tiden din på, en i Guds øyne, vis måte?
  • Bruker du tiden din til å ære Gud?
  • Får du det beste ut av den tiden Gud har gitt deg?

Hvordan finner vi svar på dette? Jo, vi må spørre han som har skapt oss!! Herren vil gi oss innsikt i hans vilje med oss! Han ønsker å lede oss i alt vi gjør! Han både kan, og vil, frembringe åndelig frukt i våre liv.

Det er godt om dere vil være med og be for dette.

Med vennlig hilsen
Anne-Marit Skare

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon