Gjennombrudd

18.11.2011 /

Etter å ha fullført de viktigste delene av bibelundervisningen i juli, startet vi på et opplegg der vi går gjennom de evangelistiske talene i begynnelsen av Apostlenes gjerninger. 

Målet vårt var å gi dem en bedre forståelse for evangeliets budskap og vise de praktiske sider ved å være en troende.

I tillegg til at vi vil at folk skal bli frelst, har vi et ønske om de nye troende, som studerer Guds Ord, må få innsikt av Den Hellige Ånd til å følge de praktiske eksemplene til de første troende i Apostlenes gjerninger. Vi har spesielt bedt om at de må se behovet for å fungere sammen som troende. Dette har vært et av de temaene som ikke kommer så tydelig fram, men som vi likevel har lagt forsiktig inn i undervisningen de siste månedene.

Da vi jobbet med oversettelse denne uken, opplevde vi et gjennombrudd på dette området. Mens vi diskuterte et punkt nevnte språkhjelperen at diskusjonen hjalp dem og at de gjerne ville at flere kristne skulle få høre det samme. Det gav oss anledning til å foreslå at vi kunne ha et ekstra møte, utenom de vi har til vanlig, som var spesielt rettet mot troende. De ble glad for denne ideen og vi tok en idemyldring på dette.

Vi kom til at vi skulle møtes over helgen sammen med en liten gruppe av nøkkelpersoner for å informere dem. Etter vårt vanlige møte på mandag, kunne vi møtes og diskutere hvordan vi skulle gjennomføre denne ideen. En av mennene sa til meg: “Jeg har tenkt å komme til deg for å klage. Det er så mye vi trenger å lære, og en gang om uka er på langt nær nok for oss. Denne ideen om å møtes oftere er veldig bra. Det er det vi trenger.”

Be for dette viktige møtet på mandagen. Dette er et nøkkelmøte som vil legge malen for hvordan de troende skal samarbeide med hverandre i framtiden. Det kan også fore til økende motstand. Men på tross av det, TAKK Herren sammen med oss for alt det Han har gjort i og blant de nye troende her.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon