God kaffe var der også!

06.03.2013 /

Tilsammen var det omtrent 150 kristne som deltok på praifolket sin kristne konferanse nylig. De kom fra mange forskjellige landsbyer for å være med på undervisning, bønn og dele fellesskap. Det var 70 flere dette året enn på samme konferansen i fjor.

Dette er et område der landsbyene ligger langt fra hverandre, så de kristne er sultne på undervisning og fellesskap.

I år var det også lagt opp til tid der en kunne spille spill sammen, spise mat og drikke god kaffe, som misjonær Fran Jordan sier.

En pastor fra hmongfolket var hovedtaler denne gangen. Han talte på det språket de bruker i nord-Thailand, for det kunne alle forstå. Det var fine timer som styrket og oppmuntret de troende.

Mange positive opplevelser ble delt, og en ser tegn på at lyset fra evangeliet demrer flere steder der det før var åndelig mørke: 20 døpt i en landsby, 80 går på bibelundervisning i en annen. Lese- og skriveopplæringen blomstrer. Små bibelgrupper vokser og folket anvender Guds Ord i sine praktiske liv. Kvinnegrupper studerer Fjellgrunn, som består av kronologiske bibelleksjoner.

Dave og Fran Jordan, sammen med troende fra praifolket, er svært oppmuntret over å se Gud i virksomhet, ved at Hans folk blir oppbygget og forandret til Hans ære.

 “Takk Gud for denne konferansen der de kristne i praifolket har fått opplæring, fellesskap og blitt styrket og oppmuntret i troen,” sier Fran.

Be for dem som deltok på denne konferansen. Be om at Gud må la Ordet virke i dem så de blir grunnfestet og fortsetter å vokse, slik at menigheten hos prayfolket må bli et levende vitnesbyrd til Guds ære.

LES OM NTM NORGES SOMMERKONFERANSE HER>>

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon