Guds Ord skaper store forandringer

25.04.2012 /

Hvordan ser det ut når Guds Ord er virksomt i en kultur?

Chris og Erin Lujan sier at kraften i evangeliet viser seg i forandrede liv. “Gud arbeider i hver enkelt av oss, og Han gjør forunderlige ting livene til våre brødre og søstre i Kristus her i Siar,” forteller Erin.

Tre ganger i uka møtes de troende siarene for å studere Romerbrevet. Som et resultat av det har Chris og Erin fått høre den ene historien etter den andre om hva Gud gjør i livene deres.

Her er noen få eksempler:

For noe få måneder siden gjorde Nelsom narr av kona si, Paska, fordi hun var med på bibelstudie. Men så en dag, da Nelson leste en oversettelse av de tre første kapitlene i Romerbrevet, forsto han at han virkelig behøvde Jesus som Frelser. Etter at han ble frelst, forteller Erin at “han har skrevet noen veldig fine sanger basert på sannheter i Guds Ord,” og at han er en trofast tilhører på bibelstudiemøtene. Han forteller åpent om hva Kristus gjør i livet hans, og han ønsker å lære mer og vokse i troen. Erin forteller at Nelson også har sagt han gjerne vil gå med evangeliet til andre språkgrupper.

Så er det Sali og Mata, som har hatt et temmelig røft ekteskap. Sali har et hissig temperament, og konemishandling er dessverre ganske vanlig i denne kulturen. Men i senere tid, etter å ha studert kapittel 6 og 7 i Romerbrevet, har Sali oppdaget at han må forandre seg, og at han ikke klarer det i egen kraft. På første påskedag bekjente Sali offentlig til menigheten at han virkelig hadde behov for at Guds Ånd virket i ham. Erin sier at det er kun Gud, ved sitt Ord, som kunne virke en så radikal forandring i livet til noen.

Så er det et eldre ekteparet, Tande og Kelestin, som har kjempet med stolthet. De har hatt et svært opphøyet syn på seg selv og alltid kritisert de andre. Det ble sagt om dem at de sladret om alt og alle. Men Guds Ord har også talt til dem, og nå har Tande og Kelestin sett sin synd og kommet til Kristus. Erin sier: “Det eneste de vil snakke om nå er evangeliet og hva Kristus har gjort for dem. Forandringen er helt tydelig.”

Guds levende og kraftige Ord skulle jo virke dramatiske endringer i folk. Takk Gud, som synliggjør dette i Siar-menigheten. 

Be for de troende i Siar, at de må holde trofast fram med å lese og studere Guds Ord, og at Guds Ånd setter dem i stand til å vandre i lydighet.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon