På dødsleiet hadde han èn bekymring

17.03.2016 / markus

En siste bekymring lå tungt på ham

Da Astun lå for døden, var det èn ting som bekymret ham.Det var ikke at han måtte bli frelst. Astun visste at han skulle være sammen med Jesus Kristus i evigheten. Sammen med andre fra sin folkegruppe, hadde han brukt en stor del av livet sitt til å forkynne Guds Ord. Han ønsket at hans folk skulle få muligheten til å møte Jesus og få et nytt liv i samfunnet med Ham.

Men hvem skulle ta over oppgaven?

Astun samlet de troende fra landsbyen sin i Filippinene, og spurte dem om de ville be sammen med ham om at Gud reiste opp en annen bibellærer. Han sa de måtte be om at en Gud reiste opp en trofast mann som kunne overta oppgaven etter ham når han var borte.Gud svarte på bønnene deres. En annen bibellærer av manobofolket, Aylu, sa han ville fortsette arbeidet med å forkynne Guds Ord i Astun sin landsby.

Vil dere be? Vil dere svare?

Over hele verden er det misjonærer som reiser hjem på grunn av at de er blitt gamle, eller de har fått problemer med helsen. De spør også om det samme som Astun: «Hvem vil overta oppgaven min?» Ved Guds nåde og kraft opplever vi at arbeidet går framover. Men det er fortsatt mye å gjøre. Vil dere be høstens Herre om å sende ut arbeidere? Kanskje vil han at nettopp du skal gå. Vil du ta det neste skrittet? Kanskje kjenner du noen som sier at Gud har utfordret dem til å gå. Vil du hjelpe dem med å ta det neste skrittet?

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon