Hører evangeliet for første gang

08.11.2012 /

En Brooke’s Point Palawanofamilie vil bli de første i landsbyen som får høre evangeliet.

SE VIDEO FRA DETTE ARBEIDET>>

Pilno og Mulock og sønnen og dattera deres, Jambi og Jewali, mannen til Jewali, Ludi, har lyttet til alle bibelleksjonene. Dave skal gå gjennom Kristi død, begravelse og oppstandelse den 25. november.

Tiden er kort og Satan prøver å distrahere dem fra å høre budskapet. De trenger din forbønn mer enn noen gang.

Mange flere i landsbyen lytter til bibelleksjonene fra Fjellgrunn, men er ikke kommet så langt som den første gruppen. Be om at de må ha åpne hjerter så de forstår det livgivende Ord.

Misjonærene har arbeidet i mange år for å forberede Brooke Point palawanoene på å høre Guds Ord. De gleder seg nå over at høsten er nær. Snart kan en menighet bli født og vokse seg moden. Det er viktig at palawanoene hører Guds Ord, tar imot Jesus og så vokser i Ham.

Be om at folket på Palawan tar imot evangeliet.

Be om at de troende må vokse og modnes i kunnskap om Gud.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon