Hva jeg gjør og hvordan jeg lever

14.03.2013 /

“Vi lærer hele tiden!” forteller Francois og Nadia Hattingh.

De forklarer at fokuset i arbeidet med mwinikafolket, kan summeres med to ord – praktisk kristenliv.

Dette går ikke på å følge en liste eller et system.

Francois sier: “Jeg kan ikke gi dem annet enn det jeg selv har fått først – et personlig og nært forhold til Gud.”

Så fokuset er ikke så mye “er jeg et godt eksempel?” noe som fokuserer på hvordan den som underviser oppfører seg. Det er heller ikke på ”gjør de det jeg lærer dem?” som fokuserer direkte på personen som får opplæring.

De forklarer hva det viktigste er: “I første rekke må det handle om vårt forhold til Gud.”

”Det jeg gjør og hvordan jeg lever teller mer enn ordene jeg preker eller underviser… Mine anstrengelser mangler eller ramler sammen under press. Vi trenger at Den Hellige Ånd lever Kristus gjennom oss… Vi klarer det ikke, men Han klarer det!”

Francois og Nadia deler med oss noe som nettopp skjedde og som viser denne form for opplæring i praktisk kristenliv.

Noen klær skulle deles ut. Som regel blir slike klær fordelt mellom mwinikafolket som arbeider sammen med misjonærene.

Men denne gangen skjedde det noe nytt.

 “Vi fikk en helt uventet respons fra mwinikaene!” forteller Nadia. ”Gruppen av menn bestemte seg for å sette opp en liste over de fattigste i landsbyen, og at hver av dem kunne ta noen klær og gi til disse fattige.”

 “Dette var ikke noen vanlig respons blant dette folket, men det var en respons etter Jesu hjerte!”

Ved å gjøre noe så uselvisk demonstrerte mennene som hadde fått opplæring, at de hadde vokst i Kristus.

Det er ikke bare at de hjelper mennesker i sin egen landsby. Omsorgen de viste demonstrerer Kristus på en mektig måte til mange som ennå ikke kjenner Ham.

Forandringen taler sterkt. Francois og Nadia ber: “Må vi få se mer og mer av at mwinikafolket viser Kristus-lik respons, som kan nå dem som er fortapt.”

Ønsker du å ta del i arbeidet med å nå unådde folkegrupper og se at liv forandres? Finn ut hvordan.>>

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon