Hvem vil nå guahibofolket? Det gjør de selv.

13.03.2017 / Bodil Røsvik

Et stort behov

Der finnes en menighet hos guahibofolket i Colombia – en levende menighet med alt som trengs for å evangelisere og gi opplæring. Men ikke langt unna lever fem andre folkegrupper som snakker et beslektet språk, men kjenner ikke Frelseren. I mange år har folk bedt om at Gud måtte sende misjonærer til disse fem folkegruppene.

Et klart bønnesvar

Jose og Janet Perez med barna sine

Etter at det ble foretatt en ekskursjon inn i disse områdene, rørte Herren ved hjertene til et ektepar fra guahibofolket, José og Janet Pérez. Han minnet dem om at de skulle gå med evangeliet til sitt eget folk. En colombiansk pastor sa: “I flere år har vi bedt om at Gud må sende noen til disse folkegruppene som kan undervise Guds Ord på deres eget språk.”

Veien videre er bestemt

Etter at de nå har arbeidet i menigheten i sin egen landsby i 15 år, vil José og Janet flytte og starte opp et nytt arbeid. Alle fem folkegruppene forstår guahibospråket, men bare to av dem kan bruke den eksisterende bibeloversettelsen.

Den nasjonale kulturen kolliderer med guahibokulturen, så det er viktig å gi evangeliet til disse folkegruppene.
Be for misjonærteamet, Alberto og Nancy González og Mark og Joyce Cain, som vil starte opp dette nye arbeidet sammen med guahibomenigheten.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon