Hvilken mulighet?

16.01.2012 /

Misjonærene Matt og Christine Hamb, søker Herren for å få klarhet i hvor Han vil de skal ha sin tjeneste.

“Året som har gått var fylt med all slags nye hendelser, som gav Gud mange anledninger til å lære oss å stole på Ham,” skrev Matt. “Vi regner med at i året som ligger foran oss, kommer vi til å se at vår trofaste Gud fortsetter å utfordre oss og gi oss muligheter til å være med på Hans menighetsbygging her i Papua Ny-Guinea.”

Matt skal reise til et avsides område og møte de innfødte for å høre om NTM kan flytte inn i der. Matt og en annen misjonær må gå til fots i tre, fire dager for å snakke med landsbylederne. Be om at de må få en invitasjon om å komme og bo der for å undervise Guds Ord.

Matt ber om at de lokale bibellærerne fra Manam-folket, må få undervise leksjonene fra Apostelgjerningene. Matt og Christine vil gjerne hjelpe til med undervisningen, derfor håper de å få en invitasjon til å komme inn der og hjelpe denne “nyklekte” menigheten.

Nå kommer lederne for Manam-menigheten ut til misjonssenteret for at Matt og de andre misjonærene kan hjelpe dem med opplæring og utrusning til lederansvar.
I april skal Matt og Christine reise til en Bibellærer- og menighetsleder-konferanse.

“Dette blir en mulighet for disse mennene til å møtes i en landsby og diskutere saker som de sliter med som menighetsledere, som å anvende de bibelske sannhetene i sine egne liv, og lære opp andre til å gå videre med evangeliet,” skrev Matt.

Det kommer til å bli representanter fra mange stammemenigheter fra forskjellige steder på Papua Ny-Guinea, og de kan da hjelpe og oppmuntre hverandre.

Be for denne konferansen og for Matt og Christine som gjerne vil være til oppmuntring og hjelp for menighetslederne og bibellærerne.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon