Interesse for Fjellgrunnleksjoner

11.03.2012 /

Gud har gitt de troende i Prai-folket en byrde for å gå med evangeliet til familien og venner. Og de gjør noe med det.

Dave og Fran Jordan, som er misjonærer blant Prai-folket, forteller om dette etter at Dee og Shy og noen andre, besøkte en landsby som ligger tre timer unna. Først var det tre familier som kom til tro, og etterpå var det flere som bekjente sin tro på Kristus. 

Disse evangeliseringsturene gir ikke mye tid til måltider og søvn. Fran fortalte om den siste turen: “De gikk inn i hus og underviste folk, og når de dro videre, fulgte folk med dem…. I tillegg til de ca 15 nye troende, er det mange andre som viser stor interesse.”

Fran sa at de bruker leksjonene fra Fjellgrunn, som er på CD, og mange har bedt om å få leseopplæring. De fleste over 30 år, er analfabeter, så her er det store muligheter. Fran skrev: “For disse beskjedne Praiene, er dette en enorm respons.”

De som er kristne planlegger å hjelpe til med å undervise bibelleksjoner og gi lese- og skriveopplæring. De tenker på måter de kan frigjøre mer tid fra andre gjøremål, så de kan hjelpe til med undervisning.

Dette er et verk av Guds nåde, og Fran ser hvordan frelsens lys klarner og begynner å skinne for Prai-folket.

Be for de nye kristne blant Prai-folket. De trenger åndelig mat og omsorg.
Be om Guds visdom for Prai-menigheten, som skal ta seg av behovene hos de nye troende og samtidig gå videre med evangeliet til landsbyene omkring.

Du kan også nå ut til andre ved å bruke Fjellgrunn.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon