Iskifolket forstår at de er fortapte

07.02.2017 / Bodil Røsvik

Guds ord er levende og kraftig

Da en av iskiene, Caroline, hjalp misjonær Nisae Williamson med å sjekke oversettelsen av fortellingen om Kain og Abel, ble hun veldig grepet av innholdet i historien.

Narret!

“Da jeg hørte om at Kain og Abel skulle ofre til Gud, tenkte jeg på da jeg tok grønnsaker fra hagen min og la det på alteret til vår religiøse leder.

“Han narret meg i så mange år! Han sa at dersom jeg betalte ham, ville han sende ånden til min mann til et godt sted.

En må bli løskjøpt

“ … da jeg var ferdig med å sjekke teksten, var jeg så sint på alle som hadde lurt meg. Jeg gikk hjem og satte meg ned og gjorde ingenting annet enn å være rasende sint.”

Be om at iskifolket blir klar over sin fortapte stilling mens de lytter til bibelundervisningen som starter opp nå i februar.
Be om at de i løpet av kurset forstår at de kan bli løskjøpt ved tro på Jesus Kristus alene.

Følg med på oppdateringene om izkifolket.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon