Iskifolket klarer ikke å gjøre Gud fornøyd. De er bundet på hender og føtter.

19.04.2017 / Bodil Røsvik

Regler kan ikke frelse

Som de fleste mennesker liker iskifolket å lage lover og regler for hvordan de skal leve for å være gode mennesker, og for hva de skal gjøre om de feiler. Misjonær Jason Williamson og kollegaene hans forklarte historien om Kain og Abel med å illustrere det hele med en sketsj som viste at de ikke kunne leve slik at Gud ble fornøyd med dem.

Bundet på hender og føtter!

Misjonæren bandt tau om hendene og føttene på dem som var med i sketsjen. Tauene representerte deres syndige natur og at det var umulig for dem å leve rett for Gud. Den første personene i sketsjen sa: “Se all synden jeg har klart å bli kvitt! Jeg pleide å slåss, drepe, ligge med mange forskjellige, røyke og tygge betelnøtter. Men nå har jeg sluttet med alt dette for at Gud skal være tilfreds med meg.”

Anstrengelsene deres er til ingen nytte

Den andre mannen sa: “Jeg går alltid til huset der de taler Guds ord. Jeg har på meg mine beste klær for at Gud skal være fornøyd med meg.” Den tredje sa: “Jeg plager meg selv. Jeg knytter greiner fra slyngplanter stramt om kroppen min, eller jeg kneler på skarpe metallbiter, for at Gud skal ta vekk synden min.” Så ba misjonærene forsamlingen se på hendene og føttene til de tre mennene og spurte: “Kan disse tre gjøre noe for å tilfredsstille Gud?” “Nei!” svarte de alle.

Alle deres anstrengelser var til ingen nytte. Det er bare ved å tro på Frelseren som skulle komme at de kunne bli fri og få et rett forhold til Gud.
Be om frelse for iskifolket nå når de fortsetter å lytte til bibelundervisningen.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon