-Jeg er helt opp i under!

25.10.2012 /

Lisa Kappeler er på vei tilbake til Papua Ny-Guinea.

De siste ni månedene av hjemmeoppholdet har vært fullpakket av møte med gamle venner og introduksjon av nye venner – alle vil gjerne høre om de fantastiske tingene Gud har gjort blant uriayfolket. Hun har hatt anledning til å fortelle de spennende historiene til mange nye mennesker disse månedene.

>>SE VIDEO FRA ARBEIDET BLANT URIAYFOLKET

Lisa sier at dette har vært en tid med Guds kjærlighet over henne, og Han har velsignet henne stort gjennom sine barn.

“Jeg sitter her og undrer meg over mulighetene Gud har gitt meg til å fortelle om Hans storhet og makt og forunderlige gjerninger—og Hans overveldende godhet, herlighet, tilstrekkelighet, miskunn og nåde,” sier Lisa. ”Jeg har sett Gud ta seg av meg ute på misjonsmarken, men Han har vist meg det på en mye større måte de siste månedene.”

Lisa er svært oppmuntret. Gud har vært trofast. Selv om det er tøft å ta farvel, føler hun seg fornyet og støttet gjennom bønn og omsorg nå når hun vender tilbake til misjonstjenesten sin.

Samarbeidspartnerne hennes kommer ikke tilbake til Papua Ny-Guinea før om noen måneder, så Lisa kommer ikke til å flytte tilbake til hjemmet sitt i landsbyen enda. Foreløpig skal hun bo hos noen NTM misjonærer som bor noe timer unna.

Selv om det er et stykke unna, er Lisa ivrig på å komme i gang med bibeloversettelsen, og ber om at den innfødte språkhjelperen må komme og arbeide sammen med henne ei uke om gangen, slik at de kan fortsette med oversettelsesarbeidet.

Hun kommer til å besøke landsbyen der hjemmet hennes er, minst en gang i uka, helt til hun skal flytte tilbake. Hun vil gjerne oppmuntre de troende der og gi dem åndelig føde så de kan vokse i troen på Kristus.

Lisa ber om forbønn for dette. Hun vet at forskjellige tradisjoner i landsbyen kan skape forvirring for de troende og få dem til å gå tilbake til de gamle veier, i stedet for å gå videre i troen og stole på sannheten i Guds Ord.

 “Uriayfolket er unge i livet med Kristus, men Den Hellige Ånd kan minne dem på sannheten.  Be om at de hører og stoler på Ånden i stedet for å lytte engstelige til … løgn,” sier Lisa.

Be også for Lisa nå når hun er tilbake i tjenesten og oppgavene som hun er så glad i. Be om at Gud beskytter og velsigner henne, og at hun må være ved godt mot når hun investerer livet sitt i Herrens gjerning med å nå uriayfolket.

Hun vet at det kommer vanskelige tider og utfordringer. Men hun sier at, ”Gud vil bruke det til det gode – til mitt beste og til uriayfolket sitt beste – for det er det Han gjør og det er slik Han er… Be om at jeg må hvile i den sannheten – samme hva som skjer.”

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon