– Jeg har ikke noe annet valg!

27.03.2012 /

Siste uke ble misjonær Phil Henderson og den lokale medarbeideren hans, ferdige med første utgaven av noen vers på slutten av Johannes Åpenbaring.

“Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.”

Da de var nesten ferdige, kom en mann og sa til Phil: “Vi vet at du har oversatt bare de viktigste fortellingene av bibelhistorien, og at du tenker å fortelle resten senere, men du er vel klar over at det er svært viktig at du gjør det. Det avsnittet vi nettopp er ferdig med, sier at hvis du ikke gjør ferdig jobben din, tar du vekk noe fra denne boken, og du kommer til å bli straffet for det. Pass på! Du vil ikke oppleve de plagene som vi akkurat oversatte.”

“Så nå har jeg vel ikke noe annet valg enn å fullføre dette,” sa Phil.

“Av de mer enn 31,000 vers i Bibelen, har vi en skisse over vers en og vers 31,102 og Ganske mange andre mellom dem. Men vi har fortsatt nye igjen å gjøre. Den store mengden med vers i mellom, må også skisseres, og det er bare en liten del av det første skrittet i den altomfattende oversettelsesprosessen.”

Be for Phil og oversettelsesteamet.
Be om at de må klare å gi Mwinika-folket hele Guds Ord, så de kan vokse I sitt forhold til Jesus Kristus og modnes som menighet.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon