Jeg var oppe i nesten hele natt!

12.08.2012 /

Etter seks år med hardt arbeid ble det holdt en gledesfest hos de troende i Dinangat-folket.

Misjonær Ralf Schlegal forteller at de begynte å oversette Bibelen til dette språket i 2006. Seks personer har jobbet utrettelig med dette prosjektet.

I begynnelsen av juli kunne de dele ut bibeldeler som var oversatt, korrekturlest og samlet i en bok, fortalte Ralf.

Oversettelsen inneholder kapitler fra 1 Mosebok, deler fra 2 Mosebok, Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangeliene. I tillegg inneholder den også hele Romerbrevet og hele Efeserbrevet. Alt i alt er omtrent 1 700 bibelvers med i denne boken. ”Men det er fortsatt 6000 vers som må bli oversatt, før vi kan gi dem hele det Nye Testamentet,” sier Ralf.

Men å få dele ut denne innbundne boken med bibeldeler på dinangatspråket, var en enorm triumf. Det er vanskelig å beskrive den store gleden det var den dagen vi feiret dette,

Ralf deler med oss noen av reaksjonene fra Dinangat-folket. Dagen etter sa Jaspa: “Jeg er så trett fordi jeg var oppe nesten hele natten og leste i den nye Bibelen min. Det var så godt at jeg kunne ikke stoppe.”

Og Felix sa dette: “Da vi fikk de Biblene, var jeg så glad at jeg hadde lyst til å gråte.”

Ralf forteller at Dinangat-folket handtakker og takker misjonærene for at de gav dem Guds Ord på deres eget språk.

Og han legger til: “Vårt ønske er at de troende må fortsette å vokse i forståelse av sannheten og i sin vandring i samfunn med sin himmelske Far. Vi ønsker at de må gå videre til nabolandsbyene og gi dem sannheten.”

Ralf sier også at hans ønske er å fortsette med bibeloversettelse.  Akkurat nå arbeider teamet med å fullføre Markusevangeliet og 1 Korinterbrev, og de har nettopp begynt på 1 Timoteus. ”Som team ønsker vi, ved Guds nåde, å bli ferdig med det Nye Testamentet om 5-6 år,” sier Ralf.

“Nå når de troende har deler av Guds Ord på sitt eget språk, kan de nære seg på det, og da vil det også virke i livene deres så de lever mer og mer i samsvar med sannheten og vokser i sitt forhold til Frelseren, og på den måte leve til Guds ære,” forklarer Ralf.

Be for Ralf og Elli Schlegel og oversettelsesteamet. Be om at Gud gir dem godt mot i arbeidet med bibeloversettelsen.

Be for de troende i Dinangat-folket som er så begeistret over å ha sine egne bøker med bibeldeler.  Be om at Herren må holde dem fokusert og mottakelige for Hans Ord, og at Hans Ånd må bruke Ordet til å virke åndelig vekst til Herrens ære.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon