Klar til undervisning, men vil noen lytte?

19.08.2014 /
Ved hjelp av en tråd med bønner på demonstrerer Chris Hostetter at historien går lenger bakover enn de har kunnskap om.

Hvordan kan du oppmuntre folk til å komme til bibeltimer?

De mangler kunnskap til å forstå hva du ønsker å fortelle dem. Evangeliet? Frelser? Gud? Det tar mange måneder med undervisning før de begynner å forstå hva det hele dreier seg om. For å vekke interessen brukte misjonærene som jobber blant palfolket på Papoua NyGuinea, en metode de hadde funnet effektiv: en tråd med bønner på.

En rød tråd

Misjonærene blant palfolket, Chris og Maggie Hostetter, Nate og Elizabeth Claasen og Axel og Sandra Fachner, har nettopp begynt å undervise bibelleksjoner som omfatter fra skapelsen til Kristi himmelfart. Men før den første leksjonen har de tatt med 6000 bønner til hyttene der palfolket bor.

De begynte med å vise en tråd med 200 bønner på og forklarte hva hver bønne står for. Chris skrev: ”Når de forstår at hver bønne representerer ett år i historien, begynner vi å gå bakover i tid for å se hva de kan huske fra fem år tilbake, 10 år, 20 år og så videre.”

Venter på sannheten

“Før vi har kommet 200 år bakover i tid er det slutt på kunnskapen deres… Vi spør … vet dere hvor gammel jorda er? Når ble sola til? Hva med månen og stjernene?”

Den vanlige responsen er: “Vi vet ikke sannheten om dette. Vi venter på at dere skal fortelle oss sannheten.”

“Så tar vi fram tråden med de 6000 bønnene på og ser hvordan de sperrer opp øynene… Vi sier: ’Gud har fortalt oss hva som skjedde i begynnelsen. Gud har fortalt oss om det i midten, og Gud har fortalt oss om framtiden. Alt står i Hans Ord. Nå skal vi dele med dere hva som står i Guds Ord, så dere også kan vite det.’”

Underviser med et klart mål – evangeliet

Det er meningen å bli ferdig med alle leksjonene før året er over. Høydepunktet er Jesu død, begravelse og oppstandelse. Dette er teamarbeid. Nate og Chris underviser; Maggie hjelper til med å oversette bibelavsnittene til leksjonene og Elizabeth har hjulpet de tre som underviser med å lære å lese og skrive palpråket. Axel og Sandra kom med i teamet for ikke så lenge siden og arbeider fortsatt med å lære pal.

Be for palfolket. Be om at mange kommer til bibelundervisningen, og at Gud bruker sitt Ord til å dra dem til seg.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon