Nye troende i Patpatar

10.06.2014 /

Aaron Luse satt på en bambusbenk mellom to menn og lyttet. Det var flere uker etter påskesøndagen da Aaron hadde undervist om Jesu korsfestelse, begravelse og oppstandelse til en gruppe mennesker fra patpatarstammen. De hadde studert Guds Ord i flere måneder fra 1 Mosebok og utover til og med evangeliene.

“Jeg visste at Jesus hadde dødd på korset, ”sa Stanley til Aaron, “men jeg forsto ikke hvorfor. Jeg har blitt fortalt at Jesus var veien. Men jeg forsto ikke at denne veien var det Jesus hadde gjort. Nå når jeg forstår det, kan jeg ikke tro på ritualer lenger. Det handler ikke om mine gjerninger, men om Jesu død og oppstandelse. Jeg tror ene og alene på Hans vei.”

“Han er bare en av mennene jeg har snakket med etter at evangeliet ble presentert, sier Aaron. ”Det er også andre som har et klart vitnesbyrd om sin tro på Jesu frelsesverk for dem.”

Aaron og kona hans, Lori, er veldig begeistret over å se at Gud drar patpatarfolket til seg. De kjenner nå på at omsorgen for disse menneskene har økt.

Det er fortsatt noen som ikke er kommet til tro på Kristus.

“Noen står på valg,” sier Aaron. “Vil de fortsette å stole på gamle ritualer og religiøse gjerninger, eller vil de sette sin lit til det Kristus har gjort for dem?”

For dem som er kommet til tro, er det andre ting som bekymrer misjonærene.

Aaron har sett at denne gruppen av nyomvendte er utsatt. Det skal være planlagt en sammensvergelse av noen stammeledere der de vil presse disse unge patpatarene til å forlate troen.

Dette er tungt for Aaron. Han tenker på da hans nyfødte datter ble innlagt på intensivavdelingen fordi hun var så svak, da hadde hun ekstra stort behov for beskyttelse og omsorg.

“Hun var ikke sterk nok til å klare seg selv,” husker Aaron. “Hun behøvde ekstra mye kjærlighet, omsorg og hjelp for å begynne på livet.”

Det er på en måte likt den åndelige omsorgen Aaron håper og ber om at disse unge troende patpatarene må få nå. “Målet vårt er ikke bare det at disse menneskene blir frelst, men at de vokser og modnes i troen på Kristus,” forklarer Aaron og siterer Kolosserne 1:28-29: Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.

Aaron og Lori vil gjerne at dere blir med og ber for de nye troende i patpatarstammen. Be om at de blir oppmuntret av dem som har vært troende lengre og som er mer modne, at de er villige til å stå fast for Jesus. Be for patpatarfolket som har fulgt Jesus lenger, at de må få omsorg for de nye troende. Be også for Aaron og Lori som står i tjenesten med å undervise og gi åndelig mat til menigheten.

Har forventning til hva Guds nåde kan utrette. Han fryder seg over å være en del av frelseshistorien til patpatarene.

“Det er en stor ære for oss å være en del av denne åndelige familien i patpatarstammen!”

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon