Nyfrelste vokser i troen

30.11.2011 /

“Gud arbeider virkelig blant Siar-folket,” skrev misjonær Lane Sanford.

De nye troende vokser i kunnskap om Herren. Da de diskuterte fortellingen om at Gud reddet israelittene ved Rødehavet, begynte det å gå opp for dem at de som Guds barn hadde rett til å synge takkesanger til Ham for hva Han har gjort for dem.

En av de troende dro på en tur sammen med Chris Lujan for å hjelpe til med arbeidet blant Tigak-folket. De er i ferd med å etablere en sterk menighet der blant tigakene. Tande kunne prate med folkene der, og han likte å fortelle dem om sine nye brødre og hvordan fellesskapet i Ordet oppmuntret ham. Han vitnet om dype åndelige sannheter som Gud hadde åpenbart for ham mens han var sammen med av Tigak-folket.

Be for de nye troende blant Siar-folket og Tigak-folket.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon