Ordet er levende og kraftig

27.11.2017 / markus

Steve og Moiras bønn er at, når Guds Ord er oversatt til bainouk og er gjort tilgjengelig for folket, vil Gud arbeide gjennom sitt kraftfulle Ord og forandre mange menneskeliv her i Afrika, det samme som Han gjorde i Europa for fem hundre år siden.

Moira arbeider med bibeloversettelse. Akkurat nå reviderer hun Romerbrevet, noe som er svært utfordrende. Hun setter stor pris på forbønn. Stephen har jobbet med å klargjøre oversetting av Johannesevangeliet. Han er også med på lese- og skriveopplæring. I tillegg underviser han to kvinner som har jobbet for dem, i ca førti minutter hver dag.

Flere hundre mennesker lytter til bibelundervisningen i Bainouk. En gruppe kvinner som lytter til undervisningen, har begynt å samtale om det de har hørt, etter hver leksjon. Dette har gjort at de har blitt liggende etter de andre, særlig fordi de er så veldig opptatt. Men de viser stor interesse, så vær med å be om at de må finne tid til å gjøre ferdig alle leksjonene, og at mange vil komme til tro på Jesus Kristus.

Selv om det er mange hundre som kommer til undervisningen, er det fortsatt flere og flere som ber om å få bibelundervisning. Steve og Moira slutter ikke med å forundre seg, men dette er mennesker som allerede har mange forskjellige oppfatninger fra kulturen de lever i. Be om at de kan skille mellom sannheten og de andre meningene, og også at de ønsker å lære sannheten å kjenne. Å etablere en menighet kommer ikke til å skje over natten.

Moiras språkhjelper kommer stadig vekk med små kommentarer som viser at troen hennes er ekte. For litt siden uttrykte hun plutselig sin bekymring for en mann som har begynt å lytte til Guds Ord. Han har holdt seg borte i noen år og vært involvert i okkult praksis. “A” sa at hun hadde bedt for ham: “Det jeg har bedt er: ‘Jo mer han lytter, jo klarere må han få se at Guds Ord er sannheten, og at andre ting ikke har noen verdi. Det er det jeg har funnet ut. Sannheten er å finne i Guds Ord og ingen andre steder.'”

Denne kommentaren viser at hun vokser i troen. a) fra å kun be om helse og et godt liv, til å be for andres åndelige tilstand. b) Og å være overbevist om sannferdigheten i Bibelen.

Takk Herren sammen med Steve og Moira for dette.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon