Sannhetens time

30.11.2012 /

Misjonær Eric Stottlemeyer pratet nylig med en Badyaranke kamerat som har hjulpet ham med å forberede Fjellgrunn Bibelleksjoner. Kameraten kommenterte at det var bra Badyarankefolket snart skulle få høre sannheten, siden de hadde vært ført bak lyset.

Eric spurte ham rett ut: «Har du bestemt deg for om du vil tro på sannheten?

Kameraten kunne kjapt bekrefte at det hadde han. Da Eric spurte på hvilket grunnlag han mente Gud kom til å slippe ham inn i himmelen svarte han: «Jeg har snudd ryggen til det jeg trodde på før og stoler nå kun på at Jesus døde for å betale for syndene mine.» Det viser seg at Gud har begynt å gi resultater allerede før misjonærteamet har begynt offisielt å undervise Bibelen!

Eric gikk og snakket med noen av landsbylederne om at han ville begynne å undervise Guds Ord til Badyaranke’ene. Han fortalte dem at de hadde oversatt deler av Guds Ord til Badyaranke og at de hadde lyst å dele Guds budskap med dem.

«Responsen til lederne var kjempeoppmuntrende», skrev Bibeloversetter Lív Poulsen. «De gleder seg til å få høre sannheten fra Guds Ord på sitt eget språk.»

Lederne kommer til å informere de andre i landsbyen, og så skal de sammen finne ut hvor de skal møtes og hvor ofte. Det vil ta ca. 3-4 måneder å undervise gjennom Fjellgrunn Bibelleksjonene. Etter det vil Badyaranke’ene ha et godt grunnlag for å kunne forstå evangeliet klart og tydelig.

Lív holder på å oversette Markusevangeliet for tiden. Hun jobber også med førsteutkastet for Apostelgjerningene, og andre bøker som de trenger oversatt for å kunne forberede Bibelleksjoner. Snart kommer Badyarankefolket til å ha deler av Guds Ord ferdig på sitt eget språk, og etter hvert som Eric underviser kommer de til å kunne forstå sannheten om evangeliet i sammenheng – den sannheten som Gud vil at de endelig skal få høre.

Be for Lív når hun oversetter Guds Ord til Badyaranke, og for Eric og konen hans Wendy i arbeidet som de gjør. Be også for søsteren til Eric, Rebecca, når hun bygger relasjoner med folk og hjelper dem å forberede hjertene sine til de får høre sannheten.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon