Siarer lærer å være disipler, lærere og ledere

09.07.2012 /

Misjonærene som arbeider blant Siar-folket underviser de troende for å etablere en moden og sterk menighet.

 “Vi tror at Gud gjør et arbeid i dem for at de skal vokse og bli sunne i troen,” skrev misjonær Chris Lujan.

I fire måneder nå har misjonærene undervist Romerbrevet til siarene. Gud har brukt denne undervisningen til å styrke menigheten i troen.

Da de var ferdig med Romerbrevet, gav misjonærene folket tid til å fortelle hva Herren har gjort i livene deres. Til slutt hadde de en fest.

Misjonærene fortsetter med å oversette Bibelen til siarspråket. Lane Sanford arbeider med Efeserbrevet. Jonathan Jackson korrekturleser Romerbrevet – finpusser oversettelsene de andre har gjort.

Chris Lujan arbeider med å tilrettelegge Fjellgrunnleksjonene om Efeserbrevet. ”Nå jobber jeg med kapittel 2,” skrev han, ”og i går var jeg igjen overveldet over Gud og Hans nåde for de som er åndelig døde, – de som følger Satans veier og blir kalt vredens barn. Gud viser sin overvettes rike nåde og kjærlighet til oss som på ingen måte er verdt det.”

Misjonærene underviser også de troende med tanke på at de skal få syn for å evangelisere og lære opp andre i menigheten.

 “Jeg skal begynne å undervise tre menn med tanke på dette,” skrev Chris. ”Når jeg tenker på dette arbeidet blir jeg litt satt ut med tanke på ansvaret det er, men synes også at det er spennende å se hva Gud vil gjøre i livene til disse mennene.

Be for Jon, Yowan, Tande og Kelestin, og Nelson og  Paska. Jeg har også tatt med navnene på konene deres, for dette gjelder ikke bare mennene, men er også en utfordring for ektemakene.”

Mennene lærer også opp fem menn og ni kvinner i å undervise Fjellgrunn. De ønsker å utruste troende siarer til denne viktige og nødvendige oppgaven i menigheten, – arbeidet med å legge en god grunnvoll av bibelske sannheter om frelse for ufrelste.

Be om at Chris, Lane og Jonathan og konene deres, får være konsentrert og dedikert i arbeidet de gjør blant Siar-folket.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon