Tar ansvar

22.12.2015 /

“Det var tid for konferanse, og Dave og jeg ville gi de troende anledninger til å vise ansvar og tjene de andre landsbyene,” sa Fran Jordan.

Disse kristne sto opp og tok utfordringen. De var bare to familier og tre kvinner, men de satte opp plass for konferansen, sørget for transport, planla mat og tok seg av mange detaljer.

Ett hundre og tretti kristne kom fra seks forskjellige landsbyer der det bor praifolk. Mange delte med begeistring om hva Gud har gjort i deres landsby og området rundt i løpet av de tre dagene. Det var bibeltimer, takkemøter, kvinne- og barnesamlinger, masse god mat, kaffe og fellesskap.

“Da gjestetaleren ikke kunne komme, så vi muligheten at menn fra praifolket, som nettopp hadde lært å undervise, kunne dele Ordet,” fortalte Fran. ”Noen av dem fikk støtte av dem som hadde gitt dem opplæring, men alle gjorde en god jobb.”

“Vi har bedt til Gud om at flere praimenn måtte bli bibellærere og ledere i menigheten, og nå svarer Gud på den bønnen,” sier de glad.

Takk for at dere har bedt for praimenigheten. Sammen er vi med på at mennesker blir forandret ved Guds Ord.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon