Tar over stafettpinnen på Grønland

22.05.2017 / Bodil Røsvik

“Hvem er det som vil flytte til Grønland?” spurte ei dame som kom bort til bordet der vi hadde en utstilling med informasjon om Grønland. “Jeg er glad for at dere drar dit, men jeg foretrekker varme steder,” fortsatte hun.

Vi tror at Gud har forskjellige veier for alle av oss, og vi vet at Han vil at evangeliet skal bli forkynt for alle nasjoner, helt til verdens ende. Grønland er en av de ytterste endene på jorda, og de fleste vet svært lite om dette landet. Vi har snakket med mange mens vi har vært i England på misjonsutdannelse, og det eneste folk flest vet om Grønland, er at det er kaldt der.

Hva er det da som gjør at to familier, som nå er ferdig utdannet ved NTMs bibel- og misjonsskole, med fokus på å nå unådde folkegrupper, drar tilbake til Grønland? Cirka 95% av de 55.847 menneskene som bor på Grønland, er medlemmer av den lutherske statskirken. De har hatt hele bibelen på sitt språk i over 100 år. Den ble revidert i år 2000. Så kan vi kalle dem unådde?

Det grønlandske folk har tilgang til evangeliet, men det er få som har åpnet sine hjerter for budskapet. Lyset fra levende kristne som vandrer med Herren er svært begrenset. Det virker som landet er dekket av en sky av åndelig mørke som det er vanskelig å trenge igjennom.

 

  • Grønland har den høyeste tallet av selvmord i verden.
  • Omtrent 1 av 3 har opplevd seksuell misbruk før de er 18 år.
  • Omtrent 20% av alle barn på Grønland vokser opp i hjem med alkoholproblemer.

Bare lyset fra evangeliet kan bryte disse onde sirklene med så mye lidelse og smerte.

Gud har arbeidet lenge på Grønland med å bearbeide hjertejorden, for å vinne seg et folk som er fri fra syndens slaveri. Mange har reist dit før oss, også misjonærer fra NTM. Nå kan vi bygge videre på arbeidet de har gjort og fortsette med det som ennå er ugjort.

Vi tar over stafettpinnen fra dem som har løpt før oss.

Når vi skal fortsette dette løpet, er det viktig at vi vet hva målet er. Vi ønsker å se at det vokser fram en selvstendig menighet på Grønland, med grundig bibelundervisning og opplæring på grønlandsk, folkets morsmål. En menighet med modne kristne som har egne lokale ledere, og som når ut til alle hjørner av Grønland med evangeliet.

Dette klarer vi ikke i egen kraft, men ingenting er umulig for Gud. Dere kan være med på dette ved å be for Grønland og for oss. Gud vil at hans folk skal fungere som et legeme, og vi vil arbeide sammen med de troende i Nuuk, fortsette med den kronologiske bibelundervisningen som allerede er i gang på dansk. Vi vil undervise og lære opp tospråklige grønlendere, menn og kvinner, og gi stafettpinnen videre til dem, samtidig som vi skal arbeide med å utarbeide bibelleksjoner på grønlandsk.

Vi kommer til å starte bibelundervisning på dansk, men vi vil samtidig studere det grønlandske språk og kultur. Dette er svært viktig for å bygge kontakt og bli i stand til å gi grønlenderne bibelopplæring på en mer effektiv måte.

 

Vil du være med å be for disse to familiene? Oppgaven er enorm, men vi har en mektig Gud!

 

Óli og Anne Sophie Tindalið
Óli er færøyisk og vokste opp i Grønland. Han er gift med Anne Sophie fra Sveits. De har bodd i Grønland i 12 år og har fått to jenter, Liljan og Leanna. De siste to årene har de tatt misjonsutdanningen ved North Cotes College

 

Filip og Ane Sivertsen
Filip er færøyisk og er gift med Ane fra Danmark. De har bodd på Grønland i 10 år sammen med de to barna sine, Cecilia og Kristian. De to siste årene har de tatt misjonsutdanningen ved North Cotes College

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon